AAU logo
Sofie Holm Lauritsen: Udviklingsmedarbejder hos AAU Matchmaking, Aalborg Universitet

Sofie Holm Lauritsen: Udviklingsmedarbejder hos AAU Matchmaking, Aalborg Universitet

Som udviklingsmedarbejder hos AAU Matchmaking på Aalborg Universitet, arbejder jeg primært med udvikling i form af undersøgelser og implementering af resultaterne. Derudover er markedsføring og nye kommunikative tiltag også en stor del af arbejdet, ligesom strategisk udvikling. Alt sammen med det formål at skabe flere og bedre rammer for samarbejdsmuligheder mellem Aalborg Universitet (forskere og studerende) og omverdenen.

Lagt online: 27.03.2014

Uddannelse:

Bachelor, Kommunikation
Kandidat, Oplevelsesdesign

Hvorfor Oplevelsesdesign?

Jeg valgte at læse Oplevelsesdesign, fordi jeg ønskede en kommunikativ specialisering med et tvist. Jeg var og er meget interesseret i at arbejde ud fra brugeren/kundens perspektiv samt i at henvende mig til dem på en anderledes måde bl.a. gennem forskellige typer af oplevelser. Jeg er kreativ i min tænkning og arbejder bedst med et fokus på praksis. Derfor valgte jeg Oplevelsesdesign, fordi jeg her følte, jeg fik opfyldt min ønske om at holde teori op imod praksis, idet studiet er meget metode- og værkstøjsorienteret.

Hvad har din uddannelse givet dig (af kvalifikationer)?

Jeg har fået en meget stor og bred værktøjskasse ift. metoder og redskaber, som jeg hele tiden bruger i mit arbejde. Jeg har bl.a. altid et brugerorienteret fokus, når jeg, sammen med kollegaer, udvikler nye koncepter. Jeg anvender de idegenererings- og konceptudviklingsmetoder, jeg lærte på studiet – og jeg har lært basic af dem til mine kollegaer. Derfor arbejder vi meget kreativt i de forskellige teams, jeg er en del af. Desuden bruger jeg min viden fra studiet om websites, sociale medier, målgruppe og segmentkendskab ift. de strategier og tiltag, som jeg er med til at udvikle, samt i forbindelse med de undersøgelser, jeg foretager. Jeg udfører ikke selv det it-mæssige ud over opdatering af hjemmesider, facebook og blogs. Det tekniske hyrer vi folk til. Fx står jeg, sammen med kollegaer, for udviklingen og implementering af  kampagner, men en anden laver det grafiske mv.

Praktik

Som praktikant på Platform4 fik jeg lov at prøve kræfter med mange typer opgaver og var med til at arrangere flere forskellige arrangementer, bl.a. Platform4s bidrag til Kulturnatten 2012 (som jeg var projektleder på). Jeg var medlem af PR gruppen, som stod for markedsføring af arrangementerne.

Speciale

Jeg og en medstuderende skrev speciale i samarbejde med Platform4. Vi arbejdede med at synliggøre Platform4. Konkret arrangerede vi blandt andet to events, som fungerede som empiriindsamling til at udforme en model og metode samt guidelines til Platform4, så de kunne blive en generisk, bæredygtig og uafhængig non-profit organisation.

Oversigt karriere:

Studiemedhjælper ApeX - Center for anvendt oplevelsesøkomoni 2008
Studiemedhjælper Region Nordjylland og COWI 2009
Frivillig ved Platform4 2010
AAU Matchmaking 2011
Jeg har sideløbende undervist på blandt andet University College Nordjylland, hvor jeg også har fungeret som censor, og har været skribent på Nibefestivallens avis, Magasvinet.