AAU logo
Lars Byrialsen, Application Consultant i Grundfos Informations Solution

Lars Byrialsen, Application Consultant i Grundfos Informations Solution

Jeg synes, det er spændende at virke som formidler og brobygger i spændingsfeltet mellem brugere og specialister - at være med til at omsætte brugernes behov og understøtte deres arbejdspraksis gennem IT-løsninger.

Lagt online: 27.03.2014

Arbejdsopgaver:

Jeg arbejder på projektet ”SmartWorker”, som jeg var med til starte, da jeg arbejdede hos Danfos og nu viderefører hos Grundfos. Projektet handler om optimering af Den Globale IT-infrastruktur. Danfos havde dengang investeret store summer på standardisering af virksomhedens it-udstyr, men det viste sig, at folk ikke brugte Office-pakken, SharePoint osv. og man kunne ikke påvise, at investeringen havde en effekt – blev brugerne overhovedet mere effektive? Vi gik så ud og spurgte til brugernes behov, relevans og formål med brugen af IT-udstyret, hvilket var noget af et paradigmeskifte ift. tidligere. Dette førte til, at vi udviklede træningskoncepter og kurser, som jeg har været med til at gennemføre over hele verden.

Uddannelse:

Merkantil uddannelse som varehuschef i Coop Danmark, hvor jeg arbejdede indtil 2000.

Cand.mag i informationsvidenskab i 2005

Hvorfor Informationsvidenskab?

Jeg ville gerne have med IT og mennesker at gøre og ville gerne arbejde og virke i en organisation gennem andre.

For mig er Informationsvidenskab ikke en teknisk uddannelse - man skal ikke være ”programmerings-haj”, og jeg havde ikke programmeret, før jeg startede på uddannelsen. Gennem uddannelsen har jeg fået en forståelse for forskellige programmeringsmetoder, men jeg kommer aldrig til at sidde og programmere 8 timer i træk – det er ikke der, jeg har mine stærke sider og mit fokus. Jeg vil hellere ud og have fat i folk og spørge dem, hvad deres problemer er og finde ud af, hvad vi kan gøre ved det.

Det, jeg synes er spændende, er at virke som formidler/brobygger i spændingsfeltet mellem bruger, og specialister - at være med til at omsætte brugernes behov og understøtte deres arbejdspraksis gennem IT løsninger.

Hvad har din uddannelse givet dig (af kvalifikationer)?

Jeg har fået en meget bred uddannelse, som har givet mig mange muligheder. Det, jeg ved noget om, er blandt andet træning, læring og analyse af organisationers og brugeres behov samt at omsætte det til løsninger.

På uddannelsen har jeg lært en masse teori, som har givet mig bredde og ballast. At jeg er blevet generalist betyder, at jeg kan byde ind mange steder og har meget varierende arbejdsopgaver.

Kommunikationsdelen har været utrolig vigtig – også fordi jeg sidder i en global organisation, hvor der kommer kulturforskelle ind i billedet.

Hvor var du i praktik?

Danfoss. Min opgave handlede om, at sikre en bedre anvendelse af teknologien i Danfoss. Jeg var med til at udvikle konceptet for SmartWorker samt materiale til det første træningsforløb.

Hvad har du skrevet speciale om?

Jeg skrev speciale hos Danfoss med titlen: ”Praksisudvikling med IT som middel. ” Specialets rationale er, at det ikke er teknologien i sig selv, der skaber økonomisk værdi, men anvendelsen af teknologien. Praksisudviklingen ses som en naturlig udvikling mod et mål om at skabe værdi og afkast af teknologianvendelsen, og interessen ligger i at identificere, hvilke konsekvenser det har for praksisudviklingen, at udviklingen er dikteret af teknologien.

Oversigt over karriere:

Coop
Danfoss IT-S; Project SmartWorker
Danfoss IT
Grundfos Management A/S
Jeg blev ansat i studiejob på Danfoss efter mit praktikophold og skrev også speciale i virksomheden. Efter specialet blev jeg tilbud job hos Danfoss som en del af SmartWorker projektet.