AAU logo
Kalle, undervisningsassistent og tidligere studievejleder på uddannelsen

Kalle, undervisningsassistent og tidligere studievejleder på uddannelsen

Jeg har været rigtig glad for uddannelsen dels pga. dens bredde men samtidig også mulighederne for at kunne specialisere sig. Det er en spændende uddannelse med mulighed for faglig akademisk fordybelse, der kan omsættes i praksis.

Lagt online: 01.04.2014

Kommunikation er et vidt begreb, men igennem min kandidatuddannelse begyndte jeg at specialisere mig, hvilket jeg har været utrolig glad for. Desto længere du kommer hen på uddannelsen desto mere integreret bliver du med de grupper af forskere (vidensgrupper) som beskæftiger sig med samme felt som dig. Det giver dig et rigtig godt udgangspunkt til dit speciale, hvor vidensgrupperne aktivt kan bidrage med idéer og perspektiver. 

På 7. semester beskæftiger du dig med kommunikation som professionel praksis, hvilket kort sagt kan være næsten alt inden for en kommunikativ kontekst. Dog følte jeg mig som studerende mere målrettet og bevidst om, hvilke aspekter af kommunikationen jeg ville fokusere på, end jeg var på bacheloruddannelsen. Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at vælge et spor og følge det eller afprøve en sidste ting eller to inden specialet.

På 8. semester fokuserer du på forandring og intervention, hvor du får indblik i, hvor stor en rolle kommunikationen kan spille for den enkelte aktør. Du bliver dermed også mere bevidst om den forskel du selv kan skabe når du kommer ud på den anden side.

På 9. semester får du så mulighed for at afprøve dine færdigheder i praksis igennem et praktikforløb. Her mærker og oplever du på egen krop, hvad din faglighed gør dig i stand til. Praktikopholdet kan samtidig være en appetitvækker til dit speciale, som du skriver på 10. semester.

Jeg har været rigtig glad for uddannelsen dels pga. dens bredde men samtidig også mulighederne for at kunne specialisere sig, og jeg kan varmt anbefale den til alle, der har en interesse inden for kommunikation.