AAU logo
Anne-Sofie Juul

Anne-Sofie Juul

Oplevelsesdesign er bygget op omkring virksomhedscases, solution camps og semesterprojekter, hvor vi udarbejder konkrete løsningsforslag for rekvirenterne - alt sammen med udgangspunkt i teori og metode.

Lagt online: 01.04.2014

Jeg har altid været kreativ og bruger meget tid på narrativ kunst. Jeg er uddannet bacehlor i Art and Technology og har valgt at fortsætte på kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign.

Jeg havde behov for at blive mere produktorienteret og rette mine studier mere mod erhvervslivet. Oplevelsesdesign er bygget op omkring virksomhedscases, solution camp og semesterprojekter, hvor vi udarbejder brugerrelevante, meningsfulde løsnings/produktforslag for rekvirenterne - alt sammen med udgangspunkt i teori og metode.

Det kan virke meget uhåndgribeligt/luftigt, konstant at arbejde med at identificere problemstillinger, udvikle nye koncepter og komme med gode ideer. Derfor vil jeg gerne blive god til at inddrage brugeren i processen og forstå, hvad der egentlig bliver sagt. Ofte findes svaret på en problemstilling ikke lige efter spørgsmålet – og ofte er problemstillingen slet ikke synlig; der skal graves, støves af og spørges ind – og dén proces er en kunst, som jeg gerne vil være god til at udøve.

Jeg vil gerne have mit eget lille firma og vil derfor også søge moduler, der giver mig baggrund i forretningsudvikling, økonomi og innovation.