Projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation - studerende

Til studerende der vil vide mere om det projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation

Under det projektorienterede forløb skal du ud og møde den praktiske virkelighed. På semestret skal du indgå i en virksomhed, organisation eller institution og løse en eller flere opgaver inden for din uddannelses rammer. Det projektorienterede forløb hed tidligere praktik.

(Ønsker du at være vært for en studerende i et projektorienteret forløb, kan du læse mere her: Information til virksomheder, der ønsker en studerende i et projektorienteret forløb)

 • +

  Hvad er et projektorienteret forløb?

  Du kan vælge det projektorienterede forløb på 5. semester BA og på 3. semester KA. På 5. semester skal forløbet svare til 7 ugers fuldtidsarbejde dækkende over arbejdsforløbet i en organisation, rapportskrivning og eksamen. Forløbet på 5. semester BA må gerne tilrettelægges med for eksempel 2 dage om ugen i virksomheden og resten af ugen på studiet. Det aftaler du med virksomheden. Forløbet afløser 10 ECTS-point. På 3. semester KA er det minimum 13 uger fuldtidsarbejde der dækker arbejdsforløbet i en organisation, rapportskrivning og eksamen. Forløbet afløser 30 ECTS-point.

 • +

  Hvorfor tage et projektorienteret forløb?

  Uanset om du læser dette på dit 5. semester BA eller dit 3. semester KA, så får du:

  • Kontakter og netværk
  • Reelt supplement til dit CV med løste praksisopgaver
  • Dokumenteret professionel praksiserfaring
  • Viden om og indsigt i, hvordan du opnår personlig ”best practice”
  • Indsigt i arbejdslivets forskellige dimensioner (relation til professionelle kollegaer, forskelligheden i arbejdsopgaver og -rutiner, deltagelse i arbejdspladsens organisationskultur)

  I forhold til dit studie får du afklaret:

  • Hvilken del af uddannelsen, du helst vil arbejde med og indenfor
  • Hvilke dele du helst ikke vil arbejde med og indenfor.

  Det projektorienterede forløb er en måde at få mange brikker til at falde på plads. I mødet mellem dine akademiske færdigheder og kompetencer og praksis opnår du en afklaring af, hvordan du kan bidrage professionelt til erhvervslivet og arbejdsmarkedet.

  Det projektorienterede forløb i praksis giver en kæmpe fordel og et forspring, når du senere skal i gang på arbejdsmarkedet.

 • +

  Hvordan er det projektorienterede forløb bygget op?

   

  Primo februar vil din koordinator for det projektorienterede forløb orientere dig om forløbet. Her gennemgås blandt andet:

  • Særlige faglige opmærksomhedspunkter
  • Deadlines for de kommende semestre
  • Særlige punkter om studieordningsteksten, og hvordan du følger dem bedst muligt.

  Senest primo maj er det dit ansvar at søge plads hos en organisation eller virksomhed, hvor dit projektorienterede forløb skal foregå. Husk at denne søgeproces ofte kræver flere ansøgninger. Hjælp og inspiration til at finde en plads kan findes:

  • I forum for praktikopslag på Moodle
  • I AAU Jobbank
  • På Karrierecentrets Karrieremesser
  • Via kontakt med koordinatoren for dit projektorienteret forløb
  • Via sociale medier – LinkedIn – sørg for at din profil er opdateret og ser professionel ud
  • Netværk – familie og venner.

  Når aftalen om dit projektorienterede forløb i praksis er forhandlet på plads, så skal aftaledokumentet udfyldes, og sendes til din koordinator. Koordinator skal godkende forløbet. Først når koordinator har godkendt aftalen, er aftalen gyldig!

  Ultimo august begynder dit projektorienterede forløb i praksis. I forløbet skal du løse de opgaver, der fremgår af din aftale.

  Det er vigtig for dit forløb, at du sikrer at du bliver del af den organisation, du er knyttet til. Gennem tilknytning til organisationen eller virksomheden får du indblik i, hvordan din faglighed kan komme i spil og bidrage positivt til praksis.

  Pædagogisk-fagligt er det en anbefaling at du fastholder dine iagttagelser og refleksioner over dit arbejde og bidrag i praksisforløbet i en portfolio. Din portfolio vil være guld værd, når du skal skrive rapporten over dit projektorienterede forløb, fordi den mere præcist dokumenterer, hvilke opgaver du har løst, og hvad du har måtte arbejde på.

  Den første måned i den professionelle praksis er en hård tid. Det er helt normalt, for der er mange nye ting at skulle forholde sig til: Nye typer af arbejdsopgaver, nye kollegaer, nye rutiner og anderledes vaner, der sikkert ikke minder om de akademiske vaner. Hele ideen med det projektorienterede forløb er, at du får muligheden for at omsætte i praksis, hvad teorien allerede har lært dig. Det betyder du f.eks. skal lære at skrive pressemeddelelser, være udvikler i designprocesser, konkret - teste, analysere og udvikle brugergrænser flader.

  I december skal du aflevere en rapport, der dokumenterer og reflekterer det projektorienterede forløb. Projektet på baggrund af forløbet eksamineres lidt forskelligt, om du er i praksisforløb på 5. semester (bachelor), eller 3. semester (kandidat). Sørg for at være opmærksom på konkret eksamensinformation på den tidlige orienteringsmøde, og via opslag fra studiesekretariatet.

 • +

  Hvad skal aftalen for det projektorienterede forløb indeholde?

  Du skal anvende den aftale, der passer til det semester og din studieretning, der gælder for dit projektorienterede forløb. Du skal udfylde aftalen sammen med den kontaktperson i organisationen, som du vil være tilknyttet i forbindelse med det projektorienterede forløb. Al formalia skal være korrekt og gældende. Til dette hører, at du sammen med kontaktpersonen skal være meget omhyggelig med at få beskrevet de opgaver, du skal løse i forbindelse med det projektorienterede forløb. Det er en god idé at have den konkrete studieordningstekst med i denne del af processen.

  Find skabelon til aftale for det projektorienterede forløb her

  Kommunikation

  Det vil sige, at der for de studerende på Kommunikation skal være opgaver med et kommunikationsfagligt fokus. I løbet af forløbet skal du få viden om ”… hvordan kommunikationsvidenskabelige metoder og teorier møder praksis, med særligt fokus på kulturelle, organisatoriske og/eller mediemæssige spørgsmål.” Gå til studieordningen for kandidatuddannelsen i kommunikation

  Oplevelsesdesign og Interaktive Digitale

  For de studerende på Oplevelsesdesign og Interaktive Digitale Medier skal du være med til at udarbejde ”… et eller flere koncepter/produkter eller et delelement af et eller flere koncepter/produkter, der involverer digitale elementer.”. Her er det vigtige - ’digitale elementer’. Gå til studieordningen for kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier.

  Informationsvidenskab/Information Studies

  De studerende på Informationsvidenskab skal i løbet af deres praktik deltage i at løse opgaver på et informationsfagligt grundlag. Opgaverne skal fremgå i aftalen. Informationsvidenskabelige opgaver dækker bl.a.: Brugeranalyse, pilotundersøgelser, studie af arbejds- og praksisprocesser, Design og udvikling af IKT systemer, herunder arbejde med prototyper og inddragelse af brugere i udviklings- og designprocessen, Implementering og evaluering af IKT-systemer, herunder understøttelse af læring- og kompetenceudviklingsprocesser i forbindelse med ibrugtagning af IKT-systemer.

  Studerende i Aalborg: Gå til studieordningen for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

  Studerende i København: Gå til Curriculum for the Master's Programme in Information Technology (Information Studies)

  Generelt: aftal en opgave

  For alle gælder, at det er en god ide at aftale en opgave, der bliver din egen opgave. En opgave som organisationen måske/måske ikke kan anvende, men som du kan løse og få sparring på. Denne opgave vil være vigtig i forbindelse med den rapport du skriver til studiet. 

 • +

  Skabelon til aftale for det projektorienterede forløb

  Template for Agreement of Project-Oriented Courses at Communication and Digital Media

  ONLY FOR STUDENTS IN AALBORG

  NB: AAU sign in is needed / Du skal være fysisk til stede på AAU campus eller koblet til AAU netværk via VPN for at kunne bruge blanketten.

   

  ONLY FOR AALBORG STUDENTS - Link to contract

   


  ONLY FOR STUDENTS IN COPENHAGEN

   

  DK CONTRACT

  ENG CONTRACT

 • +

  Kan mit projektorienterede forløb være i min egen startup?

  Ja! Du har muligheden for at arbejde med din egen idé til en Startup via SEA. Du skal dog sikre, at du dokumenterer både praksisrelateret opgaveløsning og faglige læringsmål. Gå til SEA startup i praksis.

 • +

  Kan man dumpe sit projektorienterede forløb?

  Ja, men det er alene rapporten der ikke er bestået og skal skrives om; det er ikke det projektorienterede forløb.

 • +

  Hvad hvis jeg vil tage det projektorienterede forløb i udlandet?

  Så er det Internationalt Kontor du skal have fat i. Og det er vigtigt at være ude i god tid, da der skal søges visa mm. Opslag til udlandsforløb finder du i AAU Jobbank.

 • +

  Må jeg få løn under det projektorienterede forløb?

  Nej! Det projektorienterede forløb er en del af din uddannelse, og du får derfor også SU i forløbet. Du er således heller ikke ansat, men derimod en studerende i et projektorienteret forløb.

  Der kan aftales, at værten dækker din kørsel eller husleje (ved dobbelt husleje) i forbindelse med det projektorientrede forløb, men det er alene en aftale mellem jer (og Skattevæsenet) og har intet med AAU at gøre. Husk at tjekke om beløbene er skattepligtige.

  Du må dog modtage en erkendtlighed på op til 3.000 kr. før skat pr. måned fra praktikpladsen. Denne erkendtlighed må ikke have karakter af at være en fastsat, forudaftalt lønindkomst. Det vil være et mellemværende mellem dig, Skattevæsnet og værten. Læs mere i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne.

Koordinator i Aalborg

Koordinator for Information Studies i København

Koordinator for Kommunikation i København

Skabelon til aftale for det projektorienterede forløb

Template for Agreement of Project-Oriented Courses at Communication and Digital Media

ONLY FOR STUDENTS IN AALBORG

NB: AAU sign in is needed / Du skal være fysisk til stede på AAU campus eller koblet til AAU netværk via VPN for at kunne bruge blanketten.

 

ONLY FOR AALBORG STUDENTS - Link to contract

 


ONLY FOR STUDENTS IN COPENHAGEN

 

DK CONTRACT

ENG CONTRACT