Kommunikation og digitale mediers bacheloruddannelser

Bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen

 

Det fælles grundforløb

Kommunikation og Digitale Medier er en betegnelse for det fællesfaglig grundforløb, som bacheloruddannelserne i Kommunikation, Informationsvidenskab og Interaktive Digitale Medier begynder med. Det fællesfaglige grundforløb sikrer, at du som studerende opnår tilstrækkelig forståelse for hver af de tre grenes særlige faglighed, og at du tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, hvilken af de tre retninger der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker. Med Kommunikation og Digitale Medier som fundament i din uddannelse er målet, at du i dit senere specialiserede studieforløb er i stand til at forholde dig ud fra mere end én tilgang og mere end én praksis, med udgangspunkt i kommunikations-, medie- og informationsarbejde. Dette er nemlig i stigende omfang nødvendigt, hvis du skal vurdere indsatser og ressourceforbrug på kommunikations- og informationsområdet og skabe en vellykket kommunikativ indsats. 

Grundforløbet strækker sig over fem semestre (2,5 år). På de enkelte semestre har du flere muligheder for at tone din uddannelse gennem projekter, valgfag og studiefagsmoduler, så den passer til lige netop dig.

 

Færdigheder gennem grundforløbet

Igennem grundforløbet i Kommunikation og Digitale Medier skal du tilegne dig:

 • Grundlæggende viden om menneskers tegn- og symbolbrug og deres sproglige og kommunikative adfærd.
   
 • Indsigt i de typiske forståelsesformer, som mennesker råder over, og de måder hvorpå de omgås hinanden (deres interaktion) i såvel små som større sociale, organisatoriske og kulturelle sammenhænge.
   
 • Viden om, hvordan kommunikation formes af mediernes teknologiske og udtryksmæssige formåen, og hvordan det omvendt er muligt at forme og udvikle kommunikation, information og teknologi, så den stemmer bedre overens med grundtræk ved menneskers måde at fungere, forstå og omgås hinanden på.
   
 • Forståelse for kultur- og mentalitetshistorie vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og medier.
   
 • Indsigt i videnskabsteoretiske, etiske, dannelses- og læringsmæssige problemstillinger.
   
 • Færdigheder i iagttagelse, beskrivelse, analyse samt forståelse af perspektiver og synsvinkler som afgørende forudsætninger for at kunne foretage videnskabelige undersøgelser.
   

En bred kommunikativ forståelse

Gennem det fællesfaglige grundforløb tilegner du dig altså et dybdegående og solidt videnskabeligt grundlag, som ruster dig til at arbejde kvalificeret og professionelt med menneskers kommunikation og de særlige vilkår, mønstre og mekanismer, som gør sig gældende heri – både når kommunikationen finder sted gennem medier og informationsteknologier, og når den opstår ansigt-til-ansigt i ganske almindelige hverdagssamtaler mennesker imellem. Denne viden skal du ikke blot tilegne dig på et teoretisk og analytisk plan – du skal også vide noget om metoder til at lave undersøgelser og kunne benytte din viden i praksis. Dette sker bl.a. gennem dit projektarbejde, men også ved at du øver dig i skriftlig, mundtlig og audiovisuel kommunikation samt kommunikation via digitale informations- og kommunikationsteknologier som f.eks. diverse hjemmesider eller sociale netværk.

 

Bachelorspecialisering

På dit 6. semester vælger du en bachelorspecialisering. Det betyder derfor også, at du bliver bachelor i Kommunikation og Digitale Medier med bachelorspecialisering i enten Kommunikation, Interaktive Digitale Medier eller Informationsvidenskab.

Nedenfor finder du links til studieguidens beskrivelser af de tre bachelorspecialiseringer.
 

Studieording

I studieordningen for bacheloruddannelsen kan du læse mere om fagene på uddannelsen og de specifikke læringsmål. De tre forskellige bachelorspecialiseringer er beskrevet under kapitel 2.

Hent studieordning for bacheloruddannelserne i Kommunikation og Digitale Medier
 

Informationsvidenskab
Interaktive Digitale Medier
Kommunikation