Plagiat og snyd

Plagiat og snyd

Det er vigtigt, at I sørger for, at alle kildehenvisninger, citater og oplysninger i litteraturlisten er fuldstændig korrekte. Samtidig er det vigtigt, at I ikke skriver af fra noget, I har læst et andet sted. Dette betegnes som plagiering, og er en meget alvorlig sag.

Plagiat er at kopiere eller efterligne en anden persons arbejde og samtidig foregive, at det er ens eget. Dette kan være bortvisningsgrund. Derfor er det vigtigt, at du refererer til alle anvendte kilder – også hvis der citeres fra egne eller andres tidligere projektrapporter.

Du kan læse mere om AAU’s regler for plagiering, og om hvordan du undgår det på stopplagiat.nu.

Det skal nævnes, at studievejledningens tavshedspligt ikke gælder, hvis du nævner egen eller andres plagiering eller anden form for snyderi.