Gruppedannelse

Gruppedannelse

Gruppedannelsen er den begivenhed i starten af hver semester, hvor du og dine medstuderende danner jeres grupper. Forløbet er oftest over én til tre dage, hvor du som studerende diskuterer mulige projektemner inden for semestrets temaramme med dine medstuderende og på baggrund heraf finder sammen med nogle medstuderende om et emne. Processen ledes af semestrets ankerlærere.

Der er mange måder at danne grupper på, og derfor kræver gruppedannelsen, at du som studerende gør dig nogle overvejelser inden selve gruppedannelsesdagen. Nogle studerende vælger at gå i grupper med deres bedste venner, eller med dem de snakker mest med, selvom det langt fra altid er dem, de arbejder bedst sammen med eller deler faglig interesse eller ambitionsniveau med. Andre vælger at gå i gruppe med personer, de ikke kender, hvilket ofte kan være meget lærerigt, fordi man således får udfordret sine forståelser og metoder.

Det er vigtigt, at du overvejer din indgangsvinkel til gruppedannelsen. Altså, hvad er det, der vejer mest for dig, når du skal vælge gruppe? Er det emnet? Er det metoderne og teorierne, der skal bruges? Er det det sociale aspekt? Er det ambitionsniveauet? Og så videre.

Der er ingen tvivl om, at det er en stor del af Kommunikation og Digitale Medier at kunne arbejde sammen med mange forskellige faglige profiler. Derfor er det en god idé at gå i en ny gruppe hvert semester, også selvom det gik rigtig godt med gruppen sidste semester. Det er, når du møder nye personer, som udfordrer din egen faglighed og dine opfattelser af, hvordan tingene plejer at være, at du virkelig udvikler dig og lærer noget nyt.

Det betyder jo ikke, at du ikke må gå i gruppe med dem, du arbejder godt sammen med. Bare husk, at du og dine medstuderende kan lære meget af hinanden, og at det er god træning at finde nye løsninger og idéer, også selvom du allerede har én metode, der virker godt.

 

Hvilke råd vil du give til de studerende, som skal til at danne projektgrupper? Det har vi spurgt PBL-forsker på Aalborg Universitet, Bettina Dahl Søndergaard, om. Se videoen på YouTube.

 

Spørgsmål til rektor: "Hvilket råd vil du give studerende, som står og skal danne projektgruppe?" Se videoen på YouTube.