Projektarbejde

Projektarbejde

Aalborg Universitet er kendetegnet ved, at en stor del af de studerendes læring sker gennem projektarbejde. Det er det, vi kalder problembaseret projektarbejdeProblembaseret læring (PBL) eller Aalborgmodellen, hvilket som udgangspunkt foregår i grupper.

På Kommunikation og Digitale Medier er der projektarbejde hvert semester. Det betyder, at du i begyndelsen af hvert semester går sammen med andre medstuderende i en gruppe om at udarbejde et semesterprojekt, der er baseret på et problem, eller noget I undrer jer over, og som hører under jeres temaramme.

Der er rigtig mange fordele ved det problemorienterede projektarbejde som studieform. For det første tænker flere hoveder bare bedre end ét – du vil opleve, at der opstår flere idéer og mange lærerige diskussioner.

For det andet er det en styrke for din læring og arbejdsproces, at det er dig selv, der vælger emnet for dit projekt. Det er dig og din gruppe, der bringer et problem, en undren, et spørgsmål, et modsætningsfyldt forhold eller lignende på banen. Det betyder, at du naturligt er nysgerrig i forhold til det emne, du skal beskæftige dig med gennem semesteret, hvormed du naturligt er motiveret til at arbejde dybdegående med emnet. Med andre ord findes kimen til projektet hos dig, hvilket for mange virker mere motiverende end at udarbejde et projekt på baggrund af en fiktiv case eller en på forhånd givet opgaveformulering.

For det tredje kræver det problemorienterede projektarbejde oftest, at forskellige teorier, metoder og fagområder inddrages. Dermed er projektarbejdet en måde, hvorpå du virkelig kan prøve kræfter med de teorier og metoder, du har fået præsenteret ved semestrets kurser. Og da du selv har valgt emnet for dit projekt, vil det være op til dig og din gruppe at sammentænke forskellige teorier, metoder og analyseredskaber, så de passer til den problemformulering, I opstiller. Derved træner og højner du dit refleksions- og abstraktionsniveau.

For det fjerde fordrer projekterne, at du tænker kreativt og ikke mindst formår at koble teori til praksis. Det er her, du oplever, at teorierne for alvor kommer ’ind under huden’, og det er her, du lærer at gribe problemer an hensigtsmæssigt – noget, der i høj grad efterspørges af dig, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Og sidst men ikke mindst, så kan I bare nå meget mere, når I er flere om det. I har flere sider at skrive på, og I kan fordele opgaverne imellem jer. F.eks. kan I uddelegere læsning af teori, udarbejdning af afsnit i projektrapporten, transskribering af empiri og så videre.

Du kan læse mere om projektskrivning og gruppearbejde

Du kan også downloade SLP-bogen, som er en slags værktøjskasse til, hvordan du og din gruppe kan tilgå projektarbejdet.

Du kan desuden finde inspiration til dit projekt ved at logge ind i Projektbiblioteket via AUB. Her kan du se mange eksempler på andre projekter fra alle semestre.

Hvad kendetegner en god projektgruppe? Vi spurgte AAU-rektor Per Michael Johansen og PBL-ekspert Bettina Dahl Søndergaard. Se videoen på YouTube.