Studienævn

Studienævn

Alle uddannelser på AAU er tilknyttet et studienævn, og hvert studienævn kan have en eller flere uddannelser. Dit studienævn er Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier, og det dækker over følgende uddannelser: Bacheloruddannelserne under Kommunikation og Digitale Medier, kandidatuddannelserne i Kommunikation, Informationsvidenskab, Interaktive Digitale Medier, Oplevelsesdesign og Informationsarkitektur samt øvrige uddannelser på denne liste.

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har op til 10 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Hvis du som studerende gerne vil stille op til studienævnet, så hold øje med AAU’s valgside for nærmere information. Der er valg i oktober/november.

Studienævnet vælger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Se en liste over studienævnets medlemmer samt referater fra studienævnsmøder