Ikke bestået eksamen

Ikke bestået eksamen

Hvis du er dumpet din eksamen, har du krav på en reeksamen inden for den næste måned. Det er lige meget, om det er projektrapporten eller en individuel opgave. Hvis det er projektrapporten aftales med vejleder, hvad der skal laves om i rapporten og hvor lang tid vejleder vurderer, at det er rimeligt at give jer før en reeksamen, som derefter bliver meldt til studiesekretærerne. Hvis det er en individuel opgave tager censor og eksaminator stilling til, hvorvidt der skal laves en ny opgaveformulering, eller om man skal løse samme opgave en gang til. Derefter får man besked fra studiesekretæren, og får ny dato for ens reeksamen.