Fra venstre på billedet: Lukas Koch Møller, Sebastian Rasmussen, Christian Emil Christensen og Lucas Paulsen

Studerende forbedrer kommunikationen mellem trænere og spillere

Fire studerende på AAU’s uddannelse i kommunikation og digitale medier syntes, at emnet for deres andet semester var lidt svært at forholde sig til. Så valgte de en case indenfor et emne, de alle ved hvad er, nemlig sport. Resultatet af deres projektarbejde blev så godt, at det nu er udgivet i et anset tidsskrift for studenterpublikationer.

Lagt online: 06.09.2019

Foto: Fra venstre på billedet: Lukas Koch Møller, Sebastian Rasmussen, Christian Emil Christensen og Lucas Paulsen. Fotograf: Magnus Aagaard

Hvordan kan man gøre sit projektarbejde endnu mere spændende? Hvis man spørger Sebastian Rasmussen, som læser på femte semester kommunikation og digitale medier, så er det indlysende svar, at man skal vælge et emne, som man synes er sjovt.

De fire studerende Lukas Møller Koch, Christian Emil Christensen, Lucas Paulsen og Sebastian Rasmussen fra kommunikation og digitale medier betegner sig selv som sportsgutter. Da de skulle vælge emnet for deres projekt på anden semester, besluttede de sig for at fokusere på kommunikationen mellem spillere og træner, og hvordan man kan forbedre den. Undersøgelsen tog udgangspunkt i optagelser af en kamp i en lokal håndboldklub. Sebastian Rasmussen fortæller:

- Vi ville gerne se på, hvordan en træner interagerer med spillerne og forholdet mellem spillere og træner. Det var ikke noget, der var gjort før med vores perspektiv. Fordi det ikke var lavet noget på denne måde før, kunne vi ikke finde noget teori, så vi måtte lede i andre kontekster og fandt fx inspiration i en undervisningssituation, hvor læreren instruerede i at hækle, og i teori om, hvordan man multitasker.

Efterfølgende kunne de fire studerende præsentere træneren for en analyse af kommunikationen og forslag til, hvordan den kunne gøres bedre. For eksempel viste deres analyse af de sekvenser, hvor træneren gav instruktioner til spillerne på bænken, at kommunikationen var meget forstyrret af, at han hele tiden kiggede ind på banen og råbte af spillerne der.

Gruppen fik meget ros for deres projektet, og deres vejleder opfordrede dem til at forsøge at få udgivet deres resultater i tidsskriftet Journal of Language Works, der publicerer studenterartikler inden for lingvistik og sprogstudier. De fire studerende, som den gang stadig kun var i gang med det første år af deres uddannelse, omskrev projektet til artikelformat og sendte artiklen til gennemsyn på tidsskriftet. Artiklen gik igennem review-processen og er netop blevet publiceret. Om forløbet med at omskrive et helt projekt til en kort formidlingsartikel, siger Sebastian Rasmussen:

- Det handlede om noget, som vi ofte taler om under projektskrivning, ”to kill your darlings”. Vi havde flere delanalyser, så vi tog den, vi havde fået mest ud af. Det er en meget god øvelse at skulle prøve at finde det bedste frem i noget. På den måde er artiklen blevet et helt nyt projekt.

Yderligere information

Vejleder på projektet var Antonia Krummheuer fra Institut for Kommunikation og Psykologi
Artiklen ”Taktiske instrukser i elitesport. Et EMCA-perspektiv” kan læses på dette link.

Kontakt

Studerende Sebastian Rasmussen, srasm17@student.aau.dk
Kommunikationsmedarbejder, Susanne Togeby, susannet@hum.aau.dk / 9940 9059