AAU logo
To kandidater fra Interaktive, Digitale Medier indstillet til Kommunikationsforums Specialepris

To kandidater fra Interaktive, Digitale Medier indstillet til Kommunikationsforums Specialepris

Marie Hune og Nanna Høg er blandt de nominerede til Kommunikationsforums specialepris 2014 for deres speciale: "Fra affald til ressourcer – strategisk forretningsudvikling i et digitalt og designorienteret perspektiv." Specialet rejser blandt andet spørgsmålet om, hvilken rolle digitale medier kan spille i omstillingen fra opfattelsen af affald som noget, der blot skal bortskaffes, til affald som ressource.

Lagt online: 19.01.2015

Billedet viser Marie Hune og Nanna Høg under specialeprocessen, hvor de er i gang med at lave Affinity Diagramming

Specialet beskæftiger sig med kommunikationen som en ressource i forretningsudvikling med udgangspunkt i et samarbejde med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S.

Udfordringen for affaldsselskabet består i at videreformidle og bearbejde den viden, som man opnår gennem arbejdet. Særligt “projekt Nulskrald”, som omhandler borgernes affaldsminimering- og håndtering, giver selskabet en stor viden om borgernes adfærd og holdninger til affald. Denne viden udgør et stort udviklingspotentiale for selskabet, men er samtidig en stor udfordring at håndtere, og her udgør de digitale medier en ressource, som styrker formidlingen og kommunikationen – og derigennem forretningen. Gennem workshops og specialet givet Marie Hune og Nanna Høg konkrete bud på, hvordan interne processer i forhold til projektstyring og bearbejdning af viden, samt ekstern formidling, kan forbedres gennem digitale medier.

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest udtaler efterfølgende, at de har opnået stor indsigt i egen organisation samt i, hvordan en analytisk tilgang til bearbejdning af viden kan styrke deres forretning.

Marie Hune og Nanna Høg

Marie Hune er ansat som marketingkoordinator hos SACKit, hvor hun har ansvar for såvel online som offline kommunikation. Nanna Høg har netop færdiggjort et kursus i online marketing. Begge er kandidater fra Interaktive Digitale Medier og fik 12 for specialet.

Læs mere og download specialet på www.kommunikationsforum.dk