Mediefagsstuderende på optagelse

Rapport om mediefag: Branchen efterspørger brede mediemæssige kompetencer fra uddannelsernes kandidater

En ny rapport fra Aalborg Universitet viser, at mediebranchen især ønsker, at kandidater fra medieuddannelserne besidder praktiske produktionsmæssige færdigheder. Ifølge rapporten opfylder uddannelserne i høj grad virksomhedernes ønsker. Rapporten fremhæver endvidere vigtigheden af samarbejde mellem universitetet og virksomhederne gennem studietiden.

Lagt online: 11.01.2021

Foto: Mediefagsstuderende på optagelse. Fotograf: Laura Lykke Nielsen

I rapporten undersøges nordjyske medievirksomheders ønsker til mediekandidaters kompetencer. Rapporten konkluderer, at det er brede mediemæssige kompetencer i højere grad end snævre kompetencer som fx casting, som kan give ansættelsesmuligheder. Mest af alt er aftagervirksomhedernes ønske til kandidaterne, at de har praktiske, produktionsmæssige færdigheder, og de skal være på et solidt teoretisk grundlag. Specifikt nævnes følgende færdigheder og kompetencer som ønsker til en mediekandidat, som skal:

 • kunne tilrettelægge video
 • kunne producere indhold
 • være god til at sammensætte, prioritere og formidle historier
 • kunne skrive pressemeddelelser og SoMe tekster
 • kunne arbejde i teams og at tænke selvstændigt og samarbejde bredt
 • kunne projektstyre og strukturere en given opgave
 • have sproglige færdigheder med korrekt og fejlfrit dansk og engelsk
 • besidde personlige egenskaber som nysgerrighed og engagement og kreativitet
 • have studierelevant arbejdserfaring med et cv og showreel med kandidatens tidligere medieproduktioner
 • have den nyeste viden om medieplatforme og udtryksformer
 • have viden om samfundet og være opdateret på, hvad der rører sig politisk, økonomisk og nyhedsmæssigt
 • have evnen til at finde svar eller løsninger online

En stor del af disse færdigheder og kompetencer indgår ifølge rapporten i medieuddannelserne. Det gælder audiovisuelle evner og produktionsstyring og indholdsproduktion som fx manuskriptskrivning. IT-færdigheder er også dækket af uddannelserne, hvad angår det specifikt mediemæssige som Adobe Premiere og After Effects.

De områder, som ifølge rapporten kan være relevante for uddannelserne at have opmærksomhed på, er verbalsproglige færdigheder og kompetencer til at lave pressemeddelelser og skriftlige opslag til sociale medier. Kodning og webprogrammering indgå ikke i medieuddannelserne. Samfundsmæssig viden er heller ikke eksplicit med i mediefagenes studieordninger.

For at de færdige studerende kan opbygge deres praktiske erfaring, foreslår virksomhederne, at de studerende kommer i praktik tidligt på uddannelserne og gerne i længere tid. Gennem praktikopholdet får de studerende opbygget et netværk, og når de vender tilbage til studiet efter opholdet, tilkendegiver de i deres rapporter, hvad der er nyttigt, og hvad der bør fremmes i uddannelsernes studieordninger. Praktikophold er altså både med til at henlede opmærksomheden på branchens behov og åbne muligheder for de studerende efter studietiden.

Rapporten har haft et specifikt fokus på casting, som ikke tidligere har været undersøgt i forhold til branchens ønsker om kvalifikationer og ansættelsesmuligheder på området. Konklusionen i den forbindelse er, at beskæftigelsesmulighederne for kandidater går på brede, især praktiske kompetencer og færdigheder, hvor casting blot er én kompetence blandt flere andre.  

Yderligere information:

Matchmaking-projektet Employability, casting og mediekompetencer er støttet af Region Nordjylland via Matchmaking-midler.

Rapporten er udarbejdet af studerende i samarbejde med lektor Jørgen Riber.

Hent rapporten Employability, casting og mediekompetencer (pdf)

Kontakt:

Jørgen Riber Christensen, tlf.: 9940 8155 /6086 9891, e-mail: riber@hum.aau.dk