AAU logo
Videoanalyse af social interaktion

Videoanalyse af social interaktion

Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogen er redigeret af Jacob Davidsen og Malene Kjær.

Lagt online: 09.05.2018

Videoanalyse af social interaktion

Redigeret af Jacob Davidsen og Malene Kjær.

Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet.

Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter:

de indledende overvejelser og forhandlinger om samtykke og adgang til praksis
selve dataindsamlingen og brugen af videoteknologi
behandling og transskription af videodata
forskellige bud på, hvordan man kan analysere sit materiale i form af samtaleanalyse, multimodal interaktionsanalyse og designstudier
hvordan man bruger videooptagelser i feedbacksituationer til forbedring af praksis
analytikerens rolle i processen.

Der perspektiveres løbende til forfatternes egen videoanalytiske forskningspraksis, og hvert kapitel indeholder arbejds- og refleksionsspørgsmål. 

Bidragsydere: Birte Asmuss, Jacob Buur, Brian L. Due, Gitte Gravengaard, Spencer Hazel, Mette Gislev Kjærsgaard, Antonia Lina Krummheuer, Simon Bierring Lange, Kristian Mortensen, Janus Mortensen, Bettina Sletten Paasch, Pirkko Raudaskoski, Rein Ove Sikveland, Elizabeth Stokoe, Johan Trærup og Johannes Wagner.

Læs mere og kig i bogen på forlagets hjemmeside