AAU logo
Mulighed for samarbejde med rådgivningen ’Børn, Unge & Sorg

Mulighed for samarbejde med rådgivningen ’Børn, Unge & Sorg

På Humanistisk Informatik er der indgået konkret aftale om mulige projektsamarbejder med studerende fra 4. Semester under temarammen "Kommunikation og Individ".

Lagt online: 15.01.2015

Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, der lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller har mistet forældre eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år. Samarbejdet vil binde forskning, praksis og uddannelse på området tæt sammen og rummer mange spændende potentialer for alle parter, og på Humanistisk Informatik er der således indgået konkret aftale om mulige projektsamarbejder med studerende fra 4. Semester under temarammen "Kommunikation og Individ".

Der er blandt andre Malene Charlotte Larsen fra vidensgruppen Mattering: Centre for Discourse & Practice på Aalborg Universitet, der har kontakt til rådgivningen. Hun peger på, at sorgbearbejdning i dag er rykket online, og at særligt unge mennesker bruger sociale medier til at udtrykke og bearbejde sorg. Samarbejdet med Børn, Unge og Sorg kan danne grobund for spændende forskningsprojekter, hvor vi kan kaste lys over, hvordan disse online-praksisser foregår, og hvilken betydning de har for den måde, børn og unge oplever sorg på.

Læs mere her