Sekretariat Aalborg

  • profile image

    Eva Althoff Bengaard

    Kontorfuldmægtig

  • Arbejdsfunktioner

    • Sekretariatsbetjening: Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Aftagerpanelet for Kommunikation og Digitale Medier Sagsbehandling og vejledning: Optagelse, merit, studieophold, sygdom, orlov, disciplinærsager, mv. Kvalitetssikring: Modul- og studieordningsbaserne, Timeregnskab, RES, nøgletal, mv.

Kommunikation og digitale medier Aalborg