Organisation

Organisation

Betegnelsen Kommunikation og Digitale Medier bruges overordnet om en række uddannelser under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Kommunikation og digitale medier er desuden betegnelsen for grundforløbet på bacheloruddannelsen (1. til 5. semester), der ligger forud for bachelorspecialiseringerne på uddannelsens 6. semester i hhv. Kommunikation, Informationsvidenskab og Interaktive Digitale Medier.

Kommunikation og Digitale Medier er organisatorisk placeret under Skolen for Kommunikation, Æstetik & Oplevelsesteknologi (Communication, Art & Technology) og under det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. De fleste undervisere og studiesekretærerne er dog ikke ansat under Det Humanistiske Fakultet, men under Institut for Kommunikation, hvor også relateret forskning er organiseret.

Øvrig organisation

StudenterRådet for Kommunikation og Digitale Medier

StudenterRådet har til formål at fungere som et fælles politisk og socialt råd for alle studerende på studiet.

Semesterråd

Semesterrådet er det enkelte semesters politiske organ for de studerende.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Her finder du studienævnets nuværende repræsentanter samt studienævnsreferater og semesterevalueringer

Institut for Kommunikation & Psykologi

De fleste undervisere på Kommunikation og Digitale Medier er tilknyttet Institut for Kommunikation & Psykologi. Instituttet huser også undervisere fra uddannelserne Art & Technology, Musik, Musikterapi og Psykologi samt flere master- og ph.d.-uddannelser,

Det Humanistiske Fakultet

Fakultetet består af tre institutter, som driver forskning og uddannelse inden for områder som kommunikation, læring, sprog, litteratur, globalisering, psykologi og musik. Der er knapt 5000 studerende og 420 ansatte på fakultetet.

Aalborg Universitets organisation

Find information om de vigtigste organisatoriske enheder på Aalborg Universitet.