Forskning

Forskning

Underviserne på kommunikation og digitale medier er for størstepartens vedkommende tilknyttet en forskningsgruppe under Institut for Kommunikation. Vidensgrupperne danner rammen om den forskningsbaserede undervisning på uddannelserne. Følgende vidensgrupper leverer undervisning til bacheloruddannelserne under kommunikation og digitale medier og studienævnets kandidatuddannelser i hhv. København og Aalborg:

Vidensgrupper København

Communication Dynamics (CODY) - København

Communication Dynamics (CODY) skrevet med røde bogstaver på sort baggrund med grå kasser

Gruppen Communications Dynamics samler forskere, der forholder sig kommunikations- og medieanalytisk til det nybrud, der er sket indenfor kommunikationsfeltet som resultat af nye medieteknologier og den digitale æra – det være sig æstetisk, politisk eller organisatorisk. Fælles er en dynamisk og dialogisk forståelse af kommunikation og medier. Leder af CODY er Gorm Larsen. 

Communication Dynamics

Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD) - København

 Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD) illustreret ved knytnæve, der rammer efter et spørgsmålstegn som i et platformsspil

KILD arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation. KILD udgør sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi Forskningslab’et: It og LæringsDesign. Lab’et samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik. Leder af ILD-K er Mie Buhl.

Kommunikation, It og LæringsDesign

Science, policy and Information Studies (SPIS) - København

The knowledge Group Science, policy and Information Studies illustreret ved farvede bogstaver på sort baggrund

The objective of the knowledge Group is to develop knowledge about scholarship and informational dynamics in all their forms and configurations. The knowledge group combines studies of academic and societal networks of humanities scholarship and beyond with research on intelligent access, prediction, analytics and ethics of information in the face of large amounts of data. Head of SPIS: Birger Larsen.

The knowledge Group Science, policy and Information Studies

Vidensgrupper Aalborg

Naturlige og formelle sprog - Aalborg

Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog illustreret ved et træ med forgreninger

Vidensgruppens formål er at udforske en række aspekter vedrørende sprog og kommunikation i udvalgte sammenhænge – ofte med inddragelse af formalisering og forskellige former for computermediering og digitalisering. Centralt i arbejdet står interesserne for sproglæring, kategorisering, meningsdannelse, formalisering, filosofisk logik, argumentationsteori samt computerstøttede studier af tekstcorpora. Leder af naturlige og formelle sprog er Peter Øhrstrøm.

 

Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog

CENTER FOR DIALOG OG ORGANISATION (CDO) - Aalborg

Center for Dialog og Organisation (CDO) illustret ved hænder, der former et hus på en lysegrøn baggrund

CDO beskæftiger sig med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer. Leder af CDO er Helle Alrø.

Center for Dialog og Organisation

E-Learning Lab (eLL) - Aalborg

E-Learning Lab (eLL) illustreret ved to piger sammen foran en computer

Vidensgruppen eLL (e-Learning Lab) forsker og underviser i design og implementering af IKT-systemer, der skal understøtte læring og videndeling. Det sker på basis af praksisstudier og altid i samarbejde med slutbrugerne og øvrige aktører. Gruppen har fokus på at opnå forståelse for brugerpraksis. Leder af eLL er Marianne Lykke.

E-Learning Lab

Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign (InDiMedia) - Aalborg

InDiMedia logo 

Genstanden for InDiMedias forskning er interaktive digitale medier. Tilgangsvinklen er brugercentreret. Dvs. at forskningen tager udgangspunkt i brugernes perspektiv på – eller oplevelser af - de nye medier og deres interaktion med medierne. Interaktive digitale medier omfatter produkter, services, oplevelser og læring på en bred vifte af medieplatforme, ex. Facebook, Smartphones, Spil og nye integrerede digitale enheder såsom smart watches. Leder af InDiMedia er Jens F. Jensen.

Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign

Mattering: Centre for Discourse & Practice - Aalborg

Mattering: Centre for Discourse & Practice illustreret ved papirstykker foldet om tørresnore

Mattering udforsker diskursanalytiske og materielle tilgange til mediering og meningsdannelse i sociale praksisser. En central opgave for vidensgruppen er at udvikle metoder til at forstå, analysere, kritisere og påvirke praksisser inden for forskellige samfundsmæssige områder. Denne metodeudvikling vil ske i forbindelse med næranalyser af konkrete tekster, interaktioner og praksisser. Leder af Mattering er Pirkko Raudaskoski.

Mattering: Centre for Discourse & Practice

MÆRKK (Media Aesthetics & Experience Design: Communication, Culture & Cognition) - Aalborg

MÆRKK (Media Aesthetics & Experience Design: Communication, Culture & Cognition) illustreret ved billede af neonreklamer

MÆRKK er en vidensgruppe, og MÆRKKs medlemmer forsker og underviser i æstetik i relation til kommunikation, kultur og kognition med henblik på æstetikkens effekt, brug og mening. Leder af MÆRKK er Nicolai Jørgensgaard Graakjær.

MÆRKK

Nyheder fra forskningen

Se listen