Invitation til seminar: “Kortlægning af danske humanistiske universitetsforskeres vidensformidling og -samarbejde”

Invitation til seminar: “Kortlægning af danske humanistiske universitetsforskeres vidensformidling og -samarbejde”

Humanomics Research Centre på Aalborg Universitet inviterer til seminar i forbindelse med offentliggørelse af ny rapport om humanistisk forskning

Tidspunkt

03.10.2018 kl. 15.00 - 17.00

Beskrivelse


Hvilken værdi har den humanistiske universitetsforskning i det omgivne samfund? Hvordan bevæger humanistiske forskningsresultater sig ud i offentligheden og påvirker myndigheder, virksomheder og civilsamfund? 
 
Disse spørgsmål besvares i en ny rapport udarbejdet af Humanomics Research Centre på Aalborg Universitet i forbindelse med projektet Mapping the Public Value of Humanities støttet af Velux Fonden. 
 
Humanistisk forskning finder vej til samfundet gennem uddannelse af humanistiske kandidater. Men forskere inden for de humanistiske fag formidler samtidig deres forskning i foredrag, medier, rådgivning og videnssamarbejde med en lang række aktører, herunder myndigheder, kulturinstitutioner, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. 
Rapporten tegner med 1331 svar (og en svarprocent på 73%) et præcist billede af den humanistiske forskning og dens samfundsbidrag.
 
Seminaret finder sted på Aalborg Universitet København onsdag den 3. oktober 2018 kl. 15.00-17.00 efterfulgt af reception. 

På seminaret vil forfatterne fremlægge rapportens hovedresultater og et panel bestående af repræsentanter fra danske universiteter, fonde og Folketing vil kommentere indholdet (se vedhæftede). 
 
Mere information om seminaret samt rapporten vil blive fremsendt efter 24. september. Tilmelding kan ske ved at skrive en mail til Runa Volmarsdottir Højgaard (runa@hum.aau.dk). 
 
Følg med i udgivelsen og få mere information om projektet bag rapporten på Humanomics hjemmeside.
 
Seminaret er placeret forud for den international konference The Impact Agenda for Social Sciences & Humanities 2018, der afholdes i København den 4.-5. oktober 2018 i samarbejde med AESIS-netværket. 

Hent invitation

Arrangør

Humanomics Research Centre

Adresse

A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, gæstekantinen