Timenormer

Timenormer

Oversigter over timernormer for aktiviteter som forelæsning, vejledning, behandling af klagesager, mentorsamtaler osv. (Exel).

Oversigt gældende for de studieordninger, der trådte i kraft 1. sep. 2020: DOWNLOAD

Oversigt gældende til og med sommer 2022: DOWNLOAD