Ofte Stillede Spørgsmål fra studiesøgende / kommende studerende

Ofte Stillede Spørgsmål fra studiesøgende / kommende studerende

Den decentrale studievejledning har lavet en OSS. Selv en OSS er ikke udtømmende, så husk, at du altid er velkommen til at kontakte den decentrale studievejleder - også selv om svaret findes her. 

 

Indholdsfortegnelse over spørgsmål

Spørgsmål om Kommunikation og Digitale Medier og optagelse på bacheloren:

1. Hvad kan jeg blive?

2. Hvad er adgangskravene til Kommunikation og Digitale Medier?

3. Jeg kommer fra, eller har gennemført et andet studie. Kan jeg få merit, hvis jeg starter ved jer?

Optagelse på kandidatuddannelser under studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

4. Jeg vil gerne søge ind på en af jeres kandidatuddannelser. Hvad gør jeg?

5. Kan jeg læse en kandidat ved jer, hvis jeg ikke har en bachelor fra Kommunikation og Digitale Medier?

6. Kan jeg læse en kandidat som fjernstudie?

Aalborg og København

7. Er der forskel på uddannelserne i Aalborg og København?

Nuværende studerende

8. Se ofte stillede spørgsmål fra nuværende studerende i Studiehåndbogen

 

Svar

 

 

1.Hvad kan jeg blive?

Undervejs i dit studie vil du sikkert stille dig selv dette spørgsmål mange gange. Hvis ikke du selv stiller det, så er der sikkert nogen i din familie, der gør. Spørgsmålet er meget relevant som studerende på en bred uddannelse, hvor mulighederne næsten er uendelige. Det korte svar er derfor, at det er op til dig selv, at tage ansvar for, at du får defineret en faglig profil, og får tilrettelagt din uddannelse gennem valg af fag og specialisering, der passer til dit mål og dine ønsker. Derfor er det en god idé at starte med at svare på spørgsmålet med et andet spørgsmål: Hvad vil du gerne være?

Studiet tilbyder dig mange muligheder og hjælp til at definere din egen faglige profil, så du kan få indblik i, hvad du gerne vil. Studiets brede struktur betyder, at du har stor valgfrihed, og uddannelsen giver dig rig mulighed for at finde dine interesseområder. Den decentrale studievejleder, der er studerende selv er en god sparringspartner. Hvis du savner konkrete eksempler på, hvad tidligere studerende laver i dag har karrierecenteret lavet en omfattende undersøgelse af dimittenderne fra Kommunikation og Digitale Medier. Du kan se et overblik over deres undersøgelser her

Til toppen

 

 

2. Hvad er adgangskravene til kommunikation og digitale medier?

For at se adgangskravene for Kommunikation og Digitale Medier henvises til uddannelsesguiden. Du kan komme ind på siden her

Til toppen

 

 

3. Jeg kommer fra, eller har gennemført et andet studie. Kan jeg få merit, hvis jeg starter ved jer?

Det kommer an på, hvilket studie du kommer fra. Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier har indgået en række faste meritaftaler. Du kan se en oversigt over dem her. Hvis dit fag er et af dem, der har indgået en fast meritaftale søger du ind på studiet via KOT først og efter du er blevet optaget på studiet søger du så om merit med udgangspunkt i dine tidligere eksamenspapirer og med henvisninger til de faste meritaftaler. Den ansøgning sendes til Eva Althoff Bengaard. Hvis ansøgningen sendes elektronisk vil ekspeditionstiden gå en del hurtigere. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du søger ind i København og f.eks. får merit for 1. og 2. semester, så er denne merit betinget af, at der er ledige studiepladser på 3. semester. Du kan således ikke starte på 3. semester, hvis der ikke er ledige pladser.

Er din uddannelse ikke med i de faste meritaftaler, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan få merit. For at få merit kræver det, at du kan dokumentere, at du har de kvalifikationer, kompetencer og viden som erhverves igennem de semestre du søger merit for. Måden du finder ud af det på, er ved at sammenligne den studieordning du kommer fra med den pågældende studieordning for kommunikation og digitale medier. Mener du, at der er overlap, skal du blot udforme en meritansøgning, hvor du med udgangspunkt i din egen studieordning argumenterer for, at du har den pågældende viden/kompetence/kvalifikationer.

Ansøgningen skal også først sendes ind efter, at du er blevet optaget på studiet og til Eva Althoff Bengaard. Husk at vedlægge relevant dokumentation i ansøgningen det vil sige den studieordning du kommer fra, dine karakterer og selve ansøgningen hvori du anskueliggør, at du er berettiget til merit. Der findes ingen fast skabelon for denne type af meritansøgninger.

Til toppen

 

 

4. Jeg vil gerne søge ind på en af jeres kandidatuddannelser. Hvad gør jeg?

Du finder et ansøgningsskema til kandidatuddannelserne her. Det sender du blot ind til studiekontoret.

Til toppen

 

 

5. Kan jeg læse en kandidat ved jer, hvis jeg ikke har en bachelor fra kommunikation og digitale medier

Du kan se optagelseskravene for kandidatuddannelserne under Kommunikation og Digitale Medier her. Heri indgår også en liste over andre adgangsgivende uddannelser til de forskellige kandidatuddannelser. Hvis du har en adgangsgivende uddannelse søger du blot igennem studiekontoret.

Er din uddannelse ikke med i de faste meritaftaler, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan komme ind. Hvis det er tilfældet skal du blot vedlægge en meritansøgning i ansøgningsskemaet, hvor du med udgangspunkt i den studieordning du kommer fra, kan dokumentere at du opfylder de adgangskrav, som bliver oplistet i oversigten over optagelseskravene. Husk at vedlægge relevant dokumentation i ansøgningen det vil sige den studieordning du kommer fra, dine karakterer og selve ansøgningen hvori du anskueliggør, at du er berettiget til merit.

Til toppen

 

 

6. Kan jeg læse en kandidat som fjernstudie?

Når du studerer på universitetet er der som udgangspunkt ikke mødepligt til undervisningen. Derfor kan ethvert studie i princippet blive gennemgået som et ”fjernstudie”. På Kommunikation og Digitale Medier kan du blive udsat for undervisningsforløb, hvor du skal deltage aktivt i undervisningen og hvis du ikke gør det, skal du skrive en ekstra eksamensopgave. Der skal skrives projekt hvert semester på vores studier og disse kan som udgangspunkt også skrives selv, men det frarådes, da dit antal af sider og vejledningstimer dermed bliver reduceret drastisk. Aflevering af projekt foregår via Digital Eksamen. Til eksamen skal du fysisk møde op, men studienævnet kan i nogle tilfælde give tilladelse til at tage en fjerneksamen.

Til toppen

 

 

7. Er der forskel på uddannelserne i Aalborg og København?

På de første 5 semestre af bacheloruddannelsen, nej. Der er selvfølgelig andre undervisere, men de faglige mål og valgfag er stadig de samme. Du kan dog ikke specialisere dig i Interaktive Digitale Medier på bacheloren i København og du kan heller ikke vælge den som kandidat.

I København udbydes på nuværende tidspunkt kun Informationsvidenskab og Kommunikation som kandidatuddannelser. Der kan være forskel i forhold til de valgfag og studiefagsmoduler, der bliver udbudt på kandidatuddannelserne i forholdsvis København og Aalborg. I alle tilfælde er det altid en god idé at skrive til din studievejleder for at være sikker på, at uddannelsen er noget for dig.

Til toppen

 

Studievejledningen i Aalborg

Studievejledere:

  • Lærke Vandaele Møldrup
  • Amalie Bejstrup

Rendsburggade 14, lokale 2.250
9000 Aalborg

E-mail: studvejl-kdmAAL@hum.aau.dk
Telefon: 99 40 90 12

Send gerne en mail hvis der ønskes kontakt med en vejleder, så vil du blive ringet op efter aftale.

ÅbningstidER:

Vi besvarer mails mandag og torsdag.

Ønsker du at tale med en studievejleder, er det muligt at aftale enten et telefonmøde eller fysisk møde. Dette gøres ved at kontakte os via mail. 

 

 

 

Studievejledningen i København

Studievejledere:

  • Ida Marie Mortensen
  • Sara Aaen Nielsen

Frederiks Kaj 12 (B)
(Ved vejledningscenteret), lokale C
2450 København

E-mail: studvejl-kdmCPH@hum.aau.dk

ÅBNINGSTIDER:

Ønsker du at tale med en studievejleder, er det muligt at aftale enten et telefonmøde eller fysisk møde. Dette gøres ved at kontakte os via mail. Mails vil løbende blive besvaret.