Evaluering af masteruddannelser under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Generelt om evaluering på kommunikation og digitale medier

Aalborg Universitet gennemfører en systematisk, halvårlig evaluering af alle universitetets ordinære uddannelser, herunder Kommunikation og Digitale Medier. Evalueringen sker i form af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via SurveyXact-evalueringssystemet.

Spørgeskemaet stiller de studerende en række spørgsmål om semesterets faglige indhold og målsætninger, om undervisningsforløbene og projektarbejdet, om planlægningen og afviklingen af semesteret, og om den studerendes vurdering af egen arbejdsindsats og læringsudbyttet.

Som led i kvalitetssikringen offentliggør studienævnet behandlingen af semesterevalueringerne. Herunder ses resultaterne af de nyeste evalueringer fra Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Tidligere års evalueringer findes i menuen til højre.

For yderligere information om evaluering af Master i IT uddannelserne se Master i IT's hjemmeside.

 

Strategiske mål og handlingsplan

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

 

plan for evalueringer

Læs mere for procedure for evaluering af studiemiljø, undervisning, semester- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kommunikation og Psykologi her

Evaluering masteruddannelser 2019

Master i ikt og læring (MIL):

 
 Kernemodul 1. IKT-baserede læreprocesser E19  pdf
 Kernemodul 2. IKT og interaktionsdesign E19  pdf
 Kernemodul 3. IKT og læring i organisationer E19  pdf
 Kernemodul 4. IKT og didaktisk design E19  pdf
 Valgmodul: Lokationsbaseret læring E19  pdf
 Valgmodul: Computational thinking - Design- og deltagelsespraksisser E19  pdf
 Valgmodul: Digitalisering, teamarbejde og kompetencer E19  pdf
 Førsteårsprojekt F19  pdf
 Masterprojekt F19  pdf
 Valgmodul: Computational thinking i et pædagogisk og didaktisk perspektiv F19  pdf
 Valgmodul: Digital produktion og didaktiske designere F19  pdf

 

Master i IT (MIT):

 
 User Experience Design E19 pdf

 

Evaluering masteruddannelser 2018

Master i ikt og læring (MIL):

 
 Kernemodul 1. IKT-baserede læreprocesser E18  pdf
 Kernemodul 2. IKT og interaktionsdesign E18  pdf
 Kernemodul 3. IKT og læring i organisationer E18  pdf
 Kernemodul 4. IKT og didaktisk design E18  pdf
 Valgmodul: Pædagogisk og faglig styrkelse E18  pdf
 Valgmodul: Spil og designprocessor E18  pdf
 Førsteårsprojekt F18  pdf
 Masterprojekt F18  pdf
 Valgmodul: Brugerpraksisstudier F18  pdf
 Valgmodul: Design og brug af videoaktiviteter F18  pdf
 Valgmodul: Digital produktion og didaktiske designere F18  pdf

 

Master i IT (MIT):

 
IT sikkerhed i organisationer E18 pdf

 

Heltid på deltid:

 
Professionel undren og undersøgelser E18 pdf

 

Evaluering masteruddannelser 2017

 MIL:

 
 Modul 1. IKT-baserede læreprocesser E17  pdf
 Modul 2. IKT og interaktionsdesign E17  pdf
 Modul 3. IKT og læring i organisationer E17  pdf
 Modul 4. IKT og didaktisk design E17  pdf
 Valgmodul: MOOCs og åbenhed i uddannelse E17  pdf
 Valgmodul: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme E17  pdf
 Valgmodul: Spil og literacy i undervisningen E17  pdf
 Førsteårsprojekt F17  pdf
 Masterprojekt F17  pdf
 Valgmodul: Lokationsbaseret læring F17  pdf
 Valgmodul: Online ledelse og samarbejde F17  pdf
 Valgmodul: Innovative pædagogiske praksisser for lærerteams F17  pdf

 

Evaluering masteruddannelser 2016

 MIL:

 
 Modul 1. IKT-baserede læreprocesser E16  pdf
 Modul 2. IKT og interaktionsdesign E16  pdf
 Modul 3. IKT og læring i organisationer E16  pdf
 Modul 4. IKT og didaktisk design E16  pdf
 Valgmodul: Innovation og samarbejde E16  pdf
 Valgmodul: Digital produktion E16  pdf
 Valgmodul: Learning Analytics E16  pdf
 Valgmodul: Online learning i professionsuddannelser E16  pdf
 Førsteårsprojekt F16  pdf
 Masterprojekt F16  pdf
 Valgmodul: Brugerpraksisstudier F16  pdf
 Valgmodul: Digital produktion F16  pdf
 Valgmodul: Spil og læring F16  pdf

 

Evaluering masteruddannelser 2015

   PDF

Modul 1.  Ikt - basered læreprocesser E15

 pdf
Modul 2. Ikt og interaktionsdesign E15  pdf
Modul 3. ikt og læring i organisationer E15  pdf
Modul 4.  ikt og didaktisk design E15  pdf
Valgmodul: Brug af videokonference F15  pdf
Valgmodul: Ikt-faciliteret inklusion F15  pdf
Valgmodul: IT og medier i Dansk F15  pdf
Valgmodul: Iearning analystic F15  pdf
Valgmodul: Projektledelse i skoleudvikling E15  pdf
Valgmodul: Proactive review E15  pdf
Valgmodul: Videoanalyse E15  pdf
Førsteårsprojekt F15  pdf
MIL Masterprojekt F15  pdf
MIT: IT sikkerhed i organisationer  pdf
MIT Masterprojekt E15  pdf

 

 

Evaluering masteruddannelser 2014

   PDF  XXX
Modul 1.  Ikt - basret læreprocesser E14 pdf  
Modul 2. Ikt og interaktionsdesign E14 pdf  
Modul 3. ikt og læring i organisationer E14 pdf  
Modul 4. ikt og didaktisk design E14 pdf  
Valg modul: Ikt: Projektledelse i skoleudvikling F14 pdf  
Valgmodul: Spille baseret læring F14 pdf  
Valgmodul: Digitale visuelle kulturer  F14 pdf  
Valgmodul: IT i matematik undervisning E14 pdf  
Valgmodul: Bruger praksis i studier E14 pdf  
Valgmodul: IT og medier  i dansk  pdf  
Valgmodul: ikt: Projektledelse i skoleudvikling E14 pdf  
Valgmodul: Innovation og samarbejde  pdf  
Førsteårsprojekt F14 pdf  
Masterprojekt F14 pdf  

 

 

Evaluering af masteruddannelser