Evaluering på kommunikation og digitale medier

Generelt om evaluering på kommunikation og digitale medier

Aalborg Universitet gennemfører en systematisk, halvårlig evaluering af alle universitetets ordinære uddannelser, herunder kommunikation og digitale medier. Evalueringen sker i form af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via SurveyXact-evalueringssystemet.

Spørgeskemaet stiller de studerende en række spørgsmål om semesterets faglige indhold og målsætninger, om undervisningsforløbene og projektarbejdet, om planlægningen og afviklingen af semesteret, og om den studerendes vurdering af egen arbejdsindsats og læringsudbyttet.

Som led i kvalitetssikringen offentliggør studienævnet behandlingen af semesterevalueringerne. Herunder ses resultaterne af de nyeste evalueringer fra Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Tidligere års evalueringer findes i menuen til højre. Se i øvrigt evalueringsproceduren (pdf).

 

Strategiske mål og handlingsplan

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 2015-2018.

Evalueringer kommunikation og digitale medier

Evaluering 2017

Bachelor

   1.  2.  3.  4.  5.  6. Uddannelses-
evaluering

Aalborg
Kommunikation
Informationsvidenskab
Interaktive digitale medier


 

pdf
 

  pdf
 
 
pdf
pdf
pdf


pdf
IB
pdf

København
Kommunikation
Informationsvidenskab


 
pdf
 
 

pdf
 

 
pdf
pdf

pdf
pdf

 *IB: Ingen Besvarelser

Kandidat

  7. 8. 9. 10. Uddannelses-
evaluering
Informationsvidenskab Aalborg   pdf   pdf pdf
Informationsvidenskab København   pdf   pdf pdf
Informationsarkitektur   pdf   pdf pdf
Interaktive Digitale Medier   pdf   pdf pdf
Kommunikation Aalborg   pdf   pdf pdf
Kommunikation København   pdf   pdf pdf
Oplevelsesdesign   pdf   pdf pdf

 

Diverse 

  Forår 2017 Efterår 2017
Tilvalgsfag i mediefag BA - KA BA - KA
Samlæsning BAIT pdf pdf

 

Valgmoduler

  Forår 2017
Avanceret webdesign og analyse Aalborg pdf
Effekt og evaluering Aalborg pdf
Virksomhedsledelse Aalborg pdf
Gamification Aalborg pdf
Innovation og forretningsudvikling Aalborg pdf
Konflikthåndtering og konfliktmægling Aalborg pdf
Nye Tendenser II Aalborg pdf
Visuelle kulturer Aalborg pdf
Avanceret webdesign og analyse København pdf
Effekt og evaluering København pdf
Virksomhedsledelse København pdf
Digitalisering og sociale medier København pdf
Kollektiv viden København pdf
Visuelle fortællinger København pdf

 

Behandling

Opsamling på semesterevalueringer forår 2017 pdf
Opsamling på semesterevalueringer efterår 2017  
Opsamling på uddannelsesevaluering 2017 pdf

 

Evaluering 2016

Bachelor

   1.  2.  3.  4.  5.  6. Uddannelses-
evaluering

Aalborg
Kommunikation
Informationsvidenskab
Interaktive digitale medier

 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

 
pdf
pdf
pdf

 
pdf
pdf
pdf

København
Kommunikation
Informationsvidenskab

 pdf  pdf pdf  pdf  pdf

  
pdf
pdf

 
pdf
pdf

 *IB: Ingen Besvarelser

Kandidat

  7. 8. 9. Praktik 10. Uddannelses-
evaluering
Informationsvidenskab Aalborg  pdf  pdf  pdf  pdf pdf
Informationsvidenskab København  pdf  pdf  pdf  pdf pdf
Informationsarkitektur  pdf  pdf  pdf  pdf pdf
Interaktive Digitale Medier  pdf  pdf  pdf  pdf pdf
Kommunikation Aalborg  pdf  pdf  pdf  pdf pdf
Kommunikation København  pdf  pdf  pdf  pdf pdf
Oplevelsesdesign  pdf  pdf  pdf  pdf pdf

 

Valgmoduler

  Efterår 2016
Eventdesign Aalborg pdf
Konsulentrollen i praksis Aalborg pdf
Medieproduceren Aalborg pdf
Nye tendenser i medievidenskabelig forskning Aalborg pdf
Oplevelsesbaseret interaktionsdesign Aalborg pdf
Sociale medier Aalborg pdf
Sundhedskommunikation Aalborg pdf
Nye tendenser 1 København pdf
Scoiology of news København pdf
Ledelses- og organisationskommunikation København pdf
Webprogrammering København pdf

Diverse 

  Forår 2016 Efterår 2016
Tilvalgsfag i mediefag pdf pdf
Samlæsning BAIT   IB
Master i it: Interaktionsdesign og Usability-evaluering   pdf


 

Behandling

Opsamling på semesterevalueringer forår 2016 pdf
Opsamling på semesterevalueringer efterår 2016 pdf
Samlet uddannelsesevaluering 2016 pdf

 

Evaluering 2015

Bachelor

   1.  2.  3.  4.  5.  6. Uddannelses-
evaluering

Aalborg
Kommunikation
Informationsvidenskab
Interaktive digitale medier

 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

 
pdf
pdf
pdf

 
pdf
pdf
pdf

København
Kommunikation
Informationsvidenskab

 pdf  pdf pdf  pdf  pdf

  
pdf
 IB*

 
pdf
pdf

 *IB: Ingen Besvarelser

 

Kandidat

  7. 8. 9. 9. praktik 10. Uddannelses-
evaluering
Informationsvidenskab Aalborg  pdf  pdf  IB* pdf  pdf pdf
Informationsvidenskab København  pdf  pdf  pdf pdf  IB pdf
Informationsarkitektur  pdf  pdf  pdf IB*  pdf IB*
Interaktive Digitale Medier  pdf  pdf  pdf pdf  pdf pdf
Kommunikation Aalborg  pdf  pdf  pdf pdf  pdf pdf
Kommunikation København  pdf  pdf  pdf pdf  IB pdf
Oplevelsesdesign  pdf  pdf  pdf pdf  pdf pdf

*IB: Ingen Besvarelser

 

Diverse

  Forår 2015 Efterår 2015
Tilvalgsfag i mediefag pdf pdf
Samlæsning BAIT   pdf
Samlæsning Informatik   pdf

 

VALGMODUL

  Efterår 2015
Critical Studies Aalborg pdf
Det digitale humaniora og forskning København pdf
Gamification København pdf
Konsulentrollen i Praksis Aalborg pdf
Nye tendeser i det digitale humaniora og forskning pdf
Nye tendenser i medievidenskab Aalborg pdf
Social medier i Praksis Aalborg pdf
Sociology of News København pdf
Visuel kultur København pdf

 

Behandling

Opsamling på semesterevalueringer forår 2015 pdf
Opsamling på semesterevalueringer efterår 2015 pdf
Samlet uddannelsesevaluering 2015 pdf

 

Evaluering 2014

Bachelor

 Datafiler vedr.

 

 1.  2.  3.  4.  5.  6. Uddannelses-
evaluering

Aalborg


 

 

Kommunikation
Informationsvidenskab
Interaktive digitale medier

 pdf  pdf  pdf  pdf

 

modul 1

modul 2

modul 3

 

 

 

 


pdf
pdf
pdf

 


 

 

pdf
pdf
pdf

København

 

 


Kommunikation
Informationsvidenskab

 pdf  pdf pdf  pdf

 

modul 1

modul 2

modul 3

 

 

 

 
pdf
pdf

 

 

 


pdf
pdf

 *IB: Ingen Besvarelser

Kandidat

 Datafiler vedr. 7. 8. 9.

9.

praktik

10. Uddannelses-
evaluering
Informationsvidenskab Aalborg  pdf  pdf  Forskningsmetodologi pdf  pdf pdf
Informationsvidenskab København  pdf  pdf  Forskningsmetodologi pdf  pdf pdf
Informationsarkitektur/Persuasive Design  pdf  pdf  IB* IB*  pdf pdf
Interaktive digitale medier  pdf  pdf  Forskningsmetodologi pdf  pdf pdf
Kommunikation Aalborg  pdf  pdf  Forskningsmetodologi pdf  pdf pdf
Kommunikation København  pdf  pdf  Forskningsmetodologi pdf  pdf pdf
Oplevelsesdesign  pdf  pdf  Forskningsmetodologi pdf  pdf pdf

 *IB: Ingen Besvarelser 

Diverse 

 Datafiler vedr. Forår 2014 Efterår 2014
Tilvalgsfag i mediefag pdf IB*
Sidefag Mediedag BA   pdf
Sidefag Mediefag KA   pdf
Samlæsning BAIT   pdf
Sammenlæsning Informatik   pdf
Master i it: Informationsarketektur  pdf  
Master i it: User Experience Design   pdf
Master i it: Masterprojekt  pdf pdf

  *IB: Ingen Besvarelser

 

Behandling

Opsamling på semesterevalueringer forår 2014 pdf
Opsamling på semesterevalueringer efterår 2014 pdf

Samlet uddannelsesevaluering 2014

pdf
Opsamling på Master i it fagpakke: Informationsarkitektur forår 2014 pdf