Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har op til 10 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Studienævnet udpeger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier pr. 1. februar 2020

 

UnderviserrepræsentanteR:

Ole Ertløv Hansen (formand) - SEND MAIL

Iben Bredahl Jessen - SEND MAIL

Jacob Davidsen - SEND MAIL

Malene Charlotte Larsen - SEND MAIL

Camilla Dindler - SEND MAIL

 

undervisersuppleanter:

Gorm Larsen – SEND MAIL

Anete Mikkala Camille Strand - SEND MAIL

Jens F. Jensen  – SEND MAIL

 

Studenterrepræsentanter:

Bastian Lundt Malling (Næstformand) - SEND MAIL

Malou Krarup Kirch - SEND MAIL

Anne Kongsbak Søder - SEND MAIL

Marie Adjei Thrysøe - SEND MAIL

 

studenterSuppleanter:

Ingen

 

studienævnsSekretær:

Eva Althoff Bengaard - SEND MAIL

 

Studienævnsreferater 2022

Studienævnsmøde 11/2022 - den xx. december 2022

Studienævnsmøde 10/2022 - den xx. november 2022

Studienævnsmøde 9/2022 - den xx. oktober 2022

Studienævnsmøde 8/2022 - den xx. september 2022

Studienævnsmøde 7/2022 - den 17. august 2022

Studienævnsmøde 6/2022 - den 22. juni 2022

Studienævnsmøde 5/2022 - den 18. maj 2022

Studienævnsmøde 4/2022 - den 20. april 2022

Studienævnsmøde 3/2022 - den 9. marts 2022

Studienævnsmøde 2/2022 - den 9. februar 2022

Studienævnsmøde Ekstraordinært - den 14. januar 2022

Studienævnsmøde 1/2022 - den 12. januar 2022

Studienævnet

Head of Study Board

Studienævnssekretær