Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har op til 10 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Studienævnet udpeger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier pr. 1. februar 2020

 

UnderviserrepræsentanteR:

Ole Ertløv Hansen (formand) - SEND MAIL

Iben Bredahl Jessen - SEND MAIL

Jacob Davidsen - SEND MAIL

Malene Charlotte Larsen - SEND MAIL

Camilla Dindler - SEND MAIL

 

undervisersuppleanter:

Gorm Larsen – SEND MAIL

Anete Mikkala Camille Strand - SEND MAIL

Jens F. Jensen  – SEND MAIL

 

Studenterrepræsentanter:

Line Wigard (næstformand) - SEND MAIL

Bastian Lundt Malling - SEND MAIL

Marcus Wortziger Trampedach - SEND MAIL

 

studenterSuppleanter:

Ingen

 

studienævnsSekretær:

Eva Althoff Bengaard - SEND MAIL

 

Studienævnsreferater 2020

Studienævnsmøde 11/2020 - den 9. december 2020

Studienævnsmøde 10/2020 - den 18. november 2020

Studienævnsmøde 9/2020 - den 21. oktober 2020

Studienævnsmøde 8/2020 - den 23. september 2020

Studienævnsmøde 7/2020 - den 19. august 2020

Studienævnsmøde 6/2020 - den 24. juni 2020

Ekstraordinært studienævnsmøde - 26. maj 2020

Studienævnsmøde 5/2020 - den 20. maj 2020

Studienævnsmøde 4/2020 - den 22. april 2020

Studienævnsmøde 3/2020 - den 1. april 2020

Studienævnsmøde 2/2020 - den 26. februar 2020

Studienævnsmøde 1/2020 - den 15. januar 2020

 

Studienævnet

Head of Study Board

Studienævnssekretær