AAU logo

Valgfag

Valgfag for kandidatuddannelserne på KDM

Her kan du som kandidat studerende på Kommunikation og Digitale Medier (KDM), få et overblik over udbud af valgfag for 7. og 8. semester på tværs af kandidatuddannelserne i Kommunikation, Informationsvidenskab/Information Studies, Informationsarkitektur, Interaktive Digitale Medier og Oplevelsesdesign.

 

Tilmelding foregår i STADs

Tilmeldingsperiode til efterårets valgfag:

15. maj - 1. juni
Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. september - 1. oktober

Tilmeldingsperiode til forårets valgfag:

15. november - 1. december
Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. februar - 1. marts

 

Valgfag Aalborg

 

Valgfag København

Kandidat