AAU logo

Praktikaftale

Praktikaftale

Inden praktikopholdet påbegyndes skal du sammen med praktikstedet udarbejde en praktikaftale, som skal afleveres til praktikkoordinatoren. Praktikaftalen skal så konkret som muligt beskrive praktikantens rolle og arbejdsfunktioner på praktikstedet. Det er en rigtig god ide at få beskrevet nogle større konkrete opgaver, som du har ansvaret for i forbindelse med praktikken. Opgaverne er senere vigtige i forbindelse med, at du skal skrive din praktikrapport. Kontraktens formål er at sikre, at der ikke opstår misforståelser mellem dig og praktikstedet og at danne grundlag for et udbytterigt ophold for begge parter.

 

Dansk Engelsk
Praktikaftale DK -Word Agreement of Traineeship - Word
Praktikaftale DK - pdf Agreement of Traineeship - pdf

 

For studerende, der skal i praktik i udlandet, findes der en særlig kontrakt, som fås via Internationalt kontor.

Kandidat
Praktik