AAU logo

Praktik på kommunikation og digitale medier

Når du tager en af kandidatuddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier, får du mulighed for at komme i praktik. Praktiksemestret ligger på 9. semester og varer tre til fire måneder.

Praktikopholdet finder sted i en offentlig eller privat virksomhed, hvor du dels fungerer som ”føl“ og dels udfører en mere selvstændig funktion som problem‑ og opgaveløser.

At finde en praktikplads

Det er op til dig selv, hvor du gerne vil i praktik. Det betyder, at du selv skal ud og finde en praktikplads, og det er en god ting. På denne måde kan du helt selv beslutte, hvilken slags arbejdsplads du gerne vil ind på, og hvilken slags opgaver, du gerne vil prøve kræfter med.

Du skal ikke være bange for, at du ikke kan finde en praktikplads. Mange virksomheder vil gerne have praktikanter, og de laver opslag på praktikstillinger, som du kan søge ligesom ethvert andet job. Nogle af disse opslag kan du finde på AAU's Jobbank. Desuden bliver der lagt en masse opslag ud på Moodle.

Praktikkoordinatoren har kontakt til en række praktiksteder og kan hjælpe dig med inspiration, gode råd og spørgsmål i forbindelse med planlægningen af dit praktikophold.

Praktik i udlandet

Hvis du vil i praktik i udlandet, kan du læse mere på  Internationalt kontors side om praktik i udlandet.

Praktikaftale

Inden praktikopholdet påbegyndes skal du sammen med praktikstedet udarbejde en praktikaftale, som skal afleveres til praktikkoordinatoren. Læs mere om og download blanket til praktikaftale.

Om praktikforløbet

Vejleder

I praktikperioden får du tilknyttet en vejleder fra studiet. Vejlederens rolle er at bistå dig med råd og vejledning vedrørende praktikken og praktikrapporten.

Midtvejsevaluering

Ca. midtvejs i praktikforløbet indkaldes du til midtvejsevaluering på AAU. Hensigten er at give dig mulighed for at vende arbejdsopgaver og -forhold med vejleder og medstuderende.

Praktikrapport

Under og efter praktikopholdet skal du udarbejde din praktikrapport, der skal indeholde en beskrivelse af praktikken inden for en mere teoretisk/videnskabelig kontekst. Du vedlægger eksempler på de løste opgaver som bilag til rapporten og gennemgår i rapporten de teoretiske redskaber, du har brugt til at løse opgaverne. Som en del af praktikrapporten skal de studerende interviewe deres kontaktperson på praktikstedet. Interviewet skal belyse virksomhedens behov for praktikanternes viden, kompetencer og færdigheder. Læs mere om praktikrapporten under din aktuelle uddannelse i menuen til højre.

Portfolio

Det kan ikke understreges kraftigt nok, at det i forbindelse med praktikken er meget vigtigt, at du fører en portfolio. Portfolioen hjælper dig med at fastholde din læring i forbindelse med praktikken, og ud over skabe overblik i hverdagen vil portfolioen være en stor hjælp til din praktikrapport.

Evaluering af praktikopholdet

Praktikstedet er ikke involveret i evalueringen på AAU, så det vil være en god idé, hvis du og praktikværten sammen evaluerer praktikopholdet inden afslutningen af praktikforløbet. Læs mere om evaluering under din uddannelse i menuen til højre.

Rollefordelingen på praktiksemestret

Praktikkoordinatoren

Praktikkoordinatoren opretter og plejer kontakten til praktikstederne og koordinerer praktiksøgningen blandt de studerende. Praktikkoordinatoren er endvidere behjælpelig med råd og vejledning vedrørende ansøgningsproceduren og kan komme med forslag til praktiksteder. Det er også praktikkoordinatoren, der står for at arrangere praktikorientering forud for praktiksemestret og midtvejsseminar midt i semestret. Som studerende er det dit eget ansvar at skaffe en praktikplads, men inden du giver op så kontakt altid praktikkoordinatoren.

Vejlederen

Vejlederens rolle i praktikperioden er primært at stå til rådighed med råd og vejledning omkring forhold vedrørende praktikken, eksempelvis spørgsmål/problemer omkring typer af arbejdsopgaver, samarbejdet med praktikstedet, praktikantens rolle på praktikstedet osv. Desuden kan vejlederen i nogle tilfælde involveres i problemer af mere personlig karakter - med relation til praktikken. Vejlederens primære opgave i forbindelse med praktikken er at give råd og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af den skriftlige rapport.

Praktikanten

Det er praktikanten, som skal skaffe en praktikplads (dvs. tage kontakt til praktikstedet og indgå aftale om praktikophold). I fællesskab med praktikværten udarbejder praktikanten en skriftlig praktikaftale, som afleveres til praktikkoordinatoren. Praktikkoordinatoren godkender praktikaftalen, dvs. praktikkoordinatoren godkender, at de opgaver, den studerende skal løse i forbindelse med sin praktik, også er fagligt relevante. Det er forskelligt fra studie til studie, hvor detaljeret opgavebeskrivelsen skal være. Men for praktikantens egen skyld er det en god ide, at der i aftalen er detaljeret beskrevet 1 – 3 større opgaver. De opgaver vil være nødvendige til praktikrapporten. Det er praktikantens ansvar at tage kontakt til vejlederen, holde ham/hende ajour med praktikforløbet i det omfang, det er relevant, samt at holde sig orienteret over Moodle og på hum.student.id mailen gennem hele semestret.