AAU logo

Valgfag AAL

Valgfag på kandidatuddannelserne på KDM - AALBORG

BEMÆRK: Nedenstående valgfag udbydes KUN i AALBORG.

 

Udbud af valgfag - efterår 2019: (7. sem)

 

Medieproduceren

v/Jørgen Riber Christensen og Thomas Mosebo Simonsen - udbydes på dansk

Kurset henvender sig til studerende som har interesse for at få et indblik i professionel audiovisuel medieproduktion og som ønsker at få kompetencer indenfor mediebranchen. Kurset giver indsigt i en producers eller produktionsleders rolle og funktion i forhold til at kunne planlægge, konceptudvikle og ikke mindst finansiere en audiovisuel medieproduktion. Dette indebærer både spillefilm, dokumentarfilm, reklamefilm og computerspil. Hertil inddrages endvidere et metodisk aspekt i form af produktionsanalyse, der introducerer, de studerende kan arbejde med det praktiske inden for en akademisk ramme.

Kurset tillægger samtidig et praktisk orienteret perspektiv, der tager udgangspunkt i konkrete eksempler og demonstrerer bl.a. et audiovisuelt produkts tilblivelse fra idé til formidling og distribution. Herunder også dets budgettering og producerens opgave med at sælge produktet til tv-stationer, virksomheder og investorer.

Kurset præsenterer en række forelæsninger, der inkluderer undervisere, som har professionel erfaring med audiovisuelle medieproduktioner, hvortil øvelser løbende vil blive inddraget. Kursets øvelser er orienteret mod processen af et produkts tilblivelse, hvor det forventes af de studerende på et fælles pitching-forum præsenterer en idé, må også gerne være fiktiv, der tager udgangspunkt i en realistisk finansiering, budgettering samt visualisering af casen/ideen.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • koncepttænkning og design
 • struktur og organisation af medievirksomheder
 • medieproducerens professionelle funktioner
 • medieproduktets produktionsfaser, økonomistyring og budgettering
 • målgruppeanalysens metodik

Link til Moodle

 

Konsulentrollen i praksis

v/Helle Alrø - udbydes på dansk

Konsulentrollen i praksis” er en serie workshops, der sigter mod at kvalificere de studerende til at kunne påtage sig konsulentrollen ifm. løsning af en konkret opgave. Det drejer sig i dette tilfælde om at bistå eksterne rekvirenter med at iværksætte kollegial supervision på arbejdspladsen. Studerende i konsulentrollen får således mulighed for at arbejde med en autentisk praksis. Der er allerede lavet aftale med rekvirenter for 2019.

 • I workshoppen indgår undervisning i supervision, træning i praksis samt forberedelse af en temadag/introduktion, de studerende skal afholde med rekvirenten. Derudover indeholder forløbet konsulenttræning mhp. at være facilitatorer og sparringspartnere for deltagernes egen proces.
 • Konsulentopgaven, som de studerende skal varetage to og to består af undervisning i form af en introduktion til kollegial supervision på 3 timer og 2 træningssessioner á 3 timer til hver af de deltagende grupper/teams. I træningen skal studenterkonsulenterne hjælpe deltagerne med at give og modtage kollegial supervision og med at give konstruktiv feedback til hinanden – begge dele efter et dialogisk koncept.

Link til Moodle

 

Sociale Medier

v/Malene Charlotte Larsen - udbydes på dansk

Sociale medier fylder stadig mere og mere inden for det kommunikationsfaglige og medievidenskabelige felt. Dette valgfag fokuserer på analyse af sociale medier inden for en lang række emneområder, herunder internetkultur, ungdomskultur, platformssocialitet, overvågningskapitalisme og markedskommunikation. Formålet med modulet er at styrke de studerendes viden om teorier om online kommunikation, digital kultur og markedskommunikation med henblik på at opnå forudsætninger for at undersøge sociale medier og online markedskommunikation.

Valgfaget præsenterer nyeste forskning og forskellige  tilgange til studier af sociale medier i brug inden for både organisatoriske og fritidsrelaterede kontekster. Kurset henvender sig til studerende, som er interesseret i at optimere deres viden om, hvorledes sociale medier anvendes i praksis, eller som i deres projektarbejde beskæftiger sig med sociale medier som analysegenstand.

Valgfaget opererer med en varieret undervisningsform bestående af forelæsninger, workshops, øvelser og studenteroplæg og tager om muligt udgangspunkt i de studerendes aktuelle projektarbejde. Således vil det tilstræbes, at kurset udvikles på baggrund af de studerendes interesser og ønsker, og at nye vinkler og forskningsartikler vil blive inddraget undervejs.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • sociale medier og digital kultur
 • platformssocialitet og overvågningskapitalisme
 • sociale medier og algoritmer i hverdagen
 • strategisk kommunikation på sociale medier
 • sociale medier og online fællesskaber
 • digital ungdomskultur og fotodelingspraksisser
 • sociale medier i et historisk perspektiv
 • deltagerkultur og brugergenereret indhold
 • digitale metoder og social media studies

Link til Moodle

 

How to design for user experience

v/Mette Skov - in English

Creating a positive user experience is often central to the design of information and communication systems. This module zooms in on the experience concept in context of interaction design and focuses on experiences in and around the use of digital products.

Through the module, students will work theoretically and analytically with how to design with particular focus on the concept of experience. The core of the module will be to go behind the UX concept and examine how digital products can facilitate and support different types of experiences (eg social, emotional, motivational, identity-creating or aesthetic experiences).

In connection with the module, teaching takes place in the following areas:

 • Theory of the concept of experience and the connection of the concept to interaction design
 • Insight into the potential of different experience technologies
 • Methods and models for analyzing the user's experience with digital products
 • Methods for evaluating digital experience products

Link to Moodle

 

Humans in the Loop: Robots, Automation and Humanities Research

v/Elizabeth Jochum, Antonia Krummheuer og Pirkko Raudaskoski - in English

Humans have a long history of interacting with machines and technologies. Today, we are on the cusp of
a fourth industrial revolution: robots, AI, and machine learning are transforming labor practices and
automating jobs previously thought to belong solely to humans. This elective introduces students to the
main developments and challenges in robotics and AI, and highlights how the humanities can inform
research practice that determine how robots are (and will be) implemented in society.

The biggest challenge in robotics today is to design robots that can work in human environments and
interact with humans. Through research-based teaching and hands-on workshops, this course
demonstrates how researchers in the arts, humanities and social sciences contribute to
robust, interdisciplinary research frameworks for Human Robot Interaction (HRI) research.

Students will learn to identify and articulate essential methods and values of the humanities –
communication, interaction, ethics and societal impact— and use this expertise to address challenges in robotics and AI. Students will acquire knowledge that enables them to bridge humanities
research with relevant topics in engineering and computer science.

All lectures/workshops are team-taught by three researchers with expertise oil the area of social
robotics, health robotics, and embodied interaction. Students are expected to attend each of the five
lectures and participate in a final group presentation that satisfies the course deliverables.

Core Concepts Include:

 • Interaction
 • Embodiment
 • Ethics
 • Methods (Design & Evaluation)
 • Societal Impact

Link to Moodle

 

 

Ved spørgsmål til udbud af valgfag kontakt venligst sekretariatet