AAU logo

Valgfag AAL

Valgfag på kandidatuddannelserne på KDM - AALBORG

Her kan du som kandidat studerende på Kommunikation og Digitale Medier (KDM), få et overblik over udbud af valgfag for 7. og 8. semester på tværs af kandidatuddannelserne i: Kommunikation, Oplevelsesdesign, Interaktive Digitale Medier, Informationsarkitektur og Informationsvidenskab/Information Studies.

BEMÆRK: Nedenstående valgfag udbydes KUN i AALBORG.

 

Tilmelding foregår i STADs

Tilmeldingsperiode til efterårets valgfag:

 • 15. maj - 1. juni
 • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. september - 1. oktober 

Tilmeldingsperiode til forårets valgfag:

 • 15. november - 1. december
 • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. februar - 1. marts

 

Udbud af valgfag - forår 2019: (8. sem)

 

musik, lyd og flermodalitet (oprettes)

v/Mark Grimshaw-Aagaard - Valgmodulet er på dansk

Modulet omfatter kurser, workshop og vejledte studier i musik, lyd og flermodalitet samt et kombineret praktisk og skriftligt arbejde. Der vejledes og undervises således i:

 • musik og lyd som udtrykssystemer i samspil med andre kulturelle udtryksformer
 • semiotik og narratologi
 • praktiske, teoretiske og konstitutive elementer i udvikling af musik og lyd i flermodale artefakter
 • udvikling og programmering af musik og lyd til audiovisuelle artefakter, tværkulturelle event og performance

 

Mobility (oprettes)

v/Pirkko Raudaskoski - Course is in English

The goal is to enable the students to analyse how spatial distance and movement/flow constitutes various types of working and other practices (and also their media representations). The scope of movement covers from staying immobile, to taking breaks to moving within a limited area (e.g. an office building) to moving between places (e.g. work trips or forced movement as refugee). An important aspect of mobility studies is to show how embodiment and place/space are closely connected and also which role technologies have in establishing this connection. Each course day consists of lectures and practical tasks.

By taking the module, the student will gain knowledge about theories on mobility, space and embodiment; what mobility means for work and other practices; humanistic and social scientific approaches to mobile people, ideas and objects; the impact of globalization on mobility; and mobility in everyday life. It is thus possible to choose and use the most relevant theories and analytical methods for empirical studies in which mobility theories are used. It is also possible to compare these theories with other humanistic and social scientific theories of practice, and to evaluate and choose analytical methods that suit best different types of data. This way the student will be competent to evaluate the impact of mobility or flow in various cases and to analyse relevant mobility types in work and other practices. The student will also be able to manage, initiate and accomplish mobility studies in various contexts.

The teaching will cover the following areas:

 • A sociological view of pace (in relation to place and time) in late modern everyday practices
 • Mobile workplaces
 • Identities and representations of refugees
 • Walking as a social phenomenon

Link til Moodle

 

Medieplatformsteknologier (oprettes)

v/Thomas Mosebo - Valgmodulet er på dansk

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder: metoder i forhold til: digitale produktions- og distributionsforhold, digitale teknologier, medieplatforme og mediers materielle og strukturelle kendetegn. Digitale mediers indhold - fake news, viral kommunikation.

Audiovisuel medieproduktion med henblik på distribution på digitale medieplatforme.

Link til Moodle

 

Visual and virtual culture (oprettes)

v/Bo Allesøe Christensen og Thessa Jensen - Course is in English

We look at an aspect of the concept of recognition (Hegel), namely the concept of reference and how it relates to images - images  are both what we look at and what we see. We will relate it back to Hegel's concept of Envoyungung / Entfremdung, alienation, and link it with Axel Honneth's concept presented in the Book Reification as well as relate the concept to images and visual culture - that both images and our understanding of these can be solidified and strengthened. The idea is that behind the concept of Entäuserung / Entfremdung lies tensions between both making something inward to something external (eg expressing your feelings through pictures, the little emoticons we accompany texts with) that it is thus expressed as a kind of creation / production (for example, we personalize the pictures we produce, we choose a kind of emoticon, or take a picture of ourselves). The result is a communication product that others acknowledge and judge us by.

In connection with the module, teaching takes place in the following areas:

 • Hegels and Honneth's concept of recognition with focus on reification and alienation
 • Images and visualization on online media
 • The importance of visualization for relationships
 • Hands on work with video, memes and other forms of visualization that may include the creation and maintenance of a Youtube channel

 

Eksperimentel kommunikationsanalyse (oprettes ikke)

v/Tem Frank Andersen - Valgmodulet er på dansk

Eksperimentel kommunikationsanalyse er i en humanistisk forskningssammenhæng et område, der er i forsat udvikling. Allerede etableret forskning i kommunikationsanalyse viser, at dataregistrering af samtale og interaktion kan bidrage til dokumentere, hvordan forståelse opstår og mønstre etableres, vedligeholdes og forandres. Denne viden bruges til både at dokumentere og intervenere i de konkrete former for kommunikation.

Formålet med eksperimentel kommunikationsanalyse kan tænkes inden for samme horisont af opnåelse af indsigt og åbne for mulig konstruktiv intervention. Målet er at bidrage til, at kommunikation kan ske konstruktivt og optimalt. Men eksperimentel kommunikationsanalyse åbner for andre aspekter af kommunikationen, som ønskes belyst og bearbejdet.

Eksperimentel kommunikationsanalyse anvendes bla. i studier af, hvordan den menneskelige krop performer i situationer, og på tværs af situationer, hvor det ikke er samtale og interaktion der er i fokus. Inden for et område som sport (organiseret, livsstilsorienteret) anvendes forskellige teknologiske metoder til at registrere kropslig performance (biometrik, biomekanik, kropslige performance output, statur, og kropsbelastning).

Formålet med dette modul i eksperimentel kommunikationsanalyse er at give studerende en mulighed for at opbygge viden om, færdigheder i og kompetencer til at kunne lave kommunikationsanalyse, hvor tale og interpersonel interaktion ikke er i fokus. Det kan være analyse af den kommunikation, som gå-, cykel- og løbeture producerer. Eller det kan være analyse af kropslig adfærd og performance i både hverdagslige kontekster og i konkurrencer.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • teori om krop og kultur
 • metode til studier af krop i bevægelse
 • motion capture metode og teknologi
 • wearable teknologier
 • brugers egen analyse af kropskommunikation

Deltagelse i modulet forudsætter deltagelse i undervisningsaktiviteter i naturlige omgivelser og laboratorium.

 

Konflikthåndtering og konfliktmægling (oprettes)

v/Helle Alrø - Valgmodulet er på dansk

Formålet er at give de studerende indblik i konflikters kompleksitet og en viden om og færdighed i at håndtere konflikter med baggrund i forskellige teoretiske og praktiske paradigmer.

Faget har høj relevans som forberedelse til praktikken på 9. semester og det senere arbejdsliv, hvor mange studerende skal varetage opgaver, hvis håndtering er potentielt konfliktfyldt.

Kurset præsenterer hovedstrømninger inden for konflikthåndtering og konfliktmægling. Kurset diskuterer interventionsmetodernes teoretiske fundament og de konsekvenser, det har for praksis. Der præsenteres nogle centrale begreber, som relateres til en mediators rolle og kommunikative praksis. Kurset har et historisk afsæt og diskuterer mediationens oprindelse, målsætninger og virkefelt. Desuden kombineres teori og praksis, hvor de studerende med afsæt i cases afprøver mediationsmetoder og får feedback på deres måde at varetage mediatorrollen på.

 

Digital læring i professionelle kontekster (oprettes)

v/Thomas Ryberg - Valgmodulet er på dansk

I de seneste år er kendskabet til digital læring i både private og offentlige virksomheder steget markant, og der er opstået stor interesse for at supplere eller omlægge eksisterende kursus- og læringsforløb til forløb, der foregår helt eller delvist online. Det åbner nye muligheder for fleksibilitet, præsentation af indhold, interaktion, engagement og nye typer af læringsaktiviteter, men det rummer også en række udfordringer, så forløbene ikke ender som individualiserede ’bladr og klik forløb’ med lav motivation og læringsudbytte.

I dette kursus vil vi arbejde teoretisk, metodisk og praktisk med it-didaktisk tilrettelæggelse af digital læring i professionelle kontekster med udfordringer som: Hvordan kan man designe engagerende indhold og aktiviteter? Hvilke digitale teknologier og værktøjer er relevante og brugbare i forskellige kontekster? Hvordan kan man orkestrere samarbejde og arbejde med aktiv læring i digitale kontekster? I løbet af kurset vil vi invitere praktikere fra virksomheder til at præsentere deres arbejde og løsninger, samt hvordan de teoretisk, metodisk, praktisk og teknologisk arbejder med design af digital læring i professionelle kontekster.

 

Ved spørgsmål til udbud af valgfag kontakt venligst sekretariatet