Videnskabsteori – hvad og hvorfor?

Videnskabsteori – hvad og hvorfor?

Metodeafsnittet en fast del af det problemorienterede projekt og indeholder projektets metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser. For de fleste nye studerende på universitetet er videnskabsteori et nyt fag. Derfor oplever mange også, at videnskabsteori er noget af det, der særligt adskiller det problemorienterede projektarbejde på universitetet fra projekter, de har lavet tidligere på deres ungdomsuddannelse.

Som studerende får du på de første semestre undervisning i faget videnskabsteori. Her introduceres du for videnskabsteoriens grundlæggende problemstillinger (erkendelsesteori, metodologi) samt en række videnskabsteoretiske retninger, som har betydning for diskussionen om videnskabelighed inden for forskellige faglige traditioner med relevans for kommunikation og digitale medier. I det følgende får du en kort og overordnet introduktion til videnskabsteori samt en grundlæggende forståelse for fagets relevans for dig som studerende.

Hvad er videnskabsteori?

Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, der handler om at studere videnskabernes metoder, normer og baggrund. Med andre ord er videnskabsteori en række teorier om, hvad videnskab er og bør være. Det betyder, at de forskellige videnskabsteoretiske retninger bygger på forskellige ontologiske forståelser (det vil sige studiet af det, som eksisterer, og hvordan det eksisterer) og epistemologiske udgangspunkter (det vil sige erkendelsesteorier eller studiet af de forskellige antagelser om verden, som kommer til at influere på den måde, vi producerer viden på). På bacheloruddannelsen arbejder du især med fagets videnskabsteori.

Det vil sige, at den filosofiske disciplin bruges til at diskutere de særlige fagområder, som er kommunikation og digitale mediers; det handler om videnskabsteori i brug – og ikke om videnskabsteori som en disciplin for sin egen skyld. Dermed handler videnskabsteori altså om, at der skal være er en sammenhæng mellem jeres valgte problem(formulering), de metoder og teorier I anvender til at adressere dette problem, samt de konklusioner I kan drage.

Hvorfor videnskabsteori?

Inddragelsen af videnskabsteori er et af de elementer i projektet, der er med til at give projektet et acceptabelt videnskabeligt niveau. Videnskab er ikke bare videnskab. Derfor skal du i dit projektarbejde reflektere over, hvad det vil sige, at du har skabt ny viden – og på hvilke præmisser, det er sket.