Korrekturlæsning af i rapporter og opgaver

Korrekturlæsning

Der vil altid være fejl i et projekt – både slåfejl, tegnsætnings-­ og stavefejl samt indholdsmæssige problemer i forhold til sammenhæng – uanset hvor meget man retter og læser igennem. Sandsynligheden for fejl øges typisk, når der er flere tekstforfattere, hvilket der jo ofte er ved projekter.

Semesterprojekter kan være ret omfangsrige – op til 100 sider – og da I ofte vil være flere sammen om at skrive dem, er det vigtigt, at projektet som helhed fremstår ensartet. Det kommer til at have betydning for vejleder og censors overordnede indtryk af jeres projekt, og derfor også på karaktergivningen.

I alle studieordninger står der:

”I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave-­og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation”. (typisk Stk. 8, side 11)

Husk derfor at afsætte god tid til korrekturlæsning i slutningen af projektprocessen. Derudover er det en god idé, at I i gruppen allerede fra begyndelsen aftaler, hvordan I skriver, f.eks. om I bruger forkortelser, skriver korte eller lange sætninger og så videre. Dette kan lette processen med at få projektet til at fremstå ensartet. Desuden kan det være en god idé at afsætte tid til korrekturlæsning undervejs i projektprocessen. Nogle grupper kan bedst lide at læse korrektur sammen. I så fald kan I finde en storskærm et sted, og sætte jer sammen og læse det hele igennem. Andre kan bedre lide at uddelegere korrekturopgaven til én eller to personer. Men sørg for at alle i gruppen kender til formalia, og at alle kan skrive korrekt og sætte komma. Det svier til én selv senere, hvis man ikke har styr på retskrivningen.