Kildehenvisninger i projektrapporter og opgaver

Kildehenvisninger

Hver gang I citerer eller skriver en passage med inspiration fra noget, I har læst et andet sted, skal I lave en kildehenvisning – uanset om det er fra en bog, en avis, et magasin, en hjemmeside og så videre. HVER gang I skriver om noget ud fra noget andet, skal der være en kildehenvisning. Det gælder også, hvis det, I henviser til, er noget, I selv har skrevet, f.eks. i et tidligere projekt.

Formålet med kildehenvisningerne er:

  • At kreditere de personer, som står bag de anvendte værker.
  • At dokumentere at I har videnskabeligt belæg for jeres arbejde.
  • At gøre det muligt for læseren at skaffe værkerne og undersøge, om han/hun ville være kommet frem til de samme konklusioner, som jer, ud fra det samme grundlag.

Kildehenvisningerne er derfor en stor del af et videnskabeligt projektarbejde. Kildehenvisningerne skal være korte og ensartede, og de skal placeres alle de steder, det er nødvendigt. Der er forskellige måder, hvorpå man kan lave en kildehenvisning. På Kommunikation og Digitale Medier er det besluttet, at der anføres kilder jævnfør APA referencesystem. Sidetal er ikke påkrævet, men anbefales for overskuelighedens skyld.
 

Ved bøger

APA referencesystem, eksempel:

(Rienecker & Jørgensen, 2001, s. 192)
Her står forfatternes efternavne (bemærk: der benyttes & i stedet for og), det år bogen udkom, og den side I har læst på.
 
Ved værker af to forfattere nævnes begge ved alle henvisninger. Hvis der er tre, fire eller fem forfattere skrives alle forfatterne første gang der henvises til værket. Ved efterfølgende henvisninger til samme værk nævnes kun den første forfatters efternavn efterfulgt af et. al. (forkortelse for det latinske et alii, som betyder ”med flere”) i de løbende henvisninger i teksten, men i litteraturlisten skal alle forfattere nævnes.

eksempel:

(Rogers et al., 2011, s. 437)

Uden forfatter

Ved værker uden forfatterangivelse anvendes titlen på forfatternavnets plads,

Eksempel:

(Studieordningen, §15, nr. 6).

www dokumenter

Ved links til hjemmesider skal man henvise til enten forfatteren eller organisationen, der står bag hjemmesiden.

Samme kilde

Hvis der flere gange i træk henvises til samme kilde (det vil sige uden henvisning til andre kilder i mellemtiden), gør I således:

Ved værker af to forfattere nævnes begge ved alle henvisninger.

Hvis der er tre, fire eller fem forfattere skrives alle forfatterne første gang der henvises til værket. Ved efterfølgende henvisninger til samme værk nævnes kun den første forfatters efternavn efterfulgt af et. al., år i de løbende henvisninger i teksten, men i litteraturlisten skal alle forfattere nævnes.

Henvises til et værk med seks eller flere forfattere skrives kun den første forfatters efternavn efterfulgt af et al., år.

eksempel:

(Rogers et al., 2011, s. 437)

Bemærk: der bruges ikke Ibid ifølge APA.

Generelt

Uanset om der er tale om en bog, en artikel eller et link, er det altid forfatterne af den pågældende tekst, der henvises til – og således ikke redaktøren af det værk, som teksten eventuelt er en del af. 

Det er virkelig vigtigt, at jeres kildehenvisninger er fuldstændig korrekte. For at gøre det lettere for jer selv, er det en god idé at skrive dem ned med det samme, sådan at I ikke lige pludselig kan finde det sted, I skal henvise til. I kan også vælge at bruge RefWorks eller Mendeley, som er værktøjer til at samle og administrere referencer og lave kildehenvisninger. Alternativt har Microsoft Word også mulighed for at oprette en 'bibliografi'.

Du kan finde flere informationer om korrekt brug af kildehenvisninger og citater på websitet Stopplagiat.nu.