Brug af citater i projektrapporter og opgaver

Citater

Et citat er ordret brug af en anden persons skriftlige eller mundtlige formulering. Det kan være nyttigt at indføre et citat i projektet, når dette udtrykker en vigtig pointe, eventuelt på en særligt præcis, rammende eller bemærkelsesværdig måde. Omvendt skal citater anvendes med omhu, idet for mange citater kan give teksten et uselvstændigt ”klippe­‐klistre”-­præg.

Det er vigtigt, at I er omhyggelige med markeringerne, så det er tydeligt, hvornår citatet starter og slutter. Korte citater (under 40 ord) integreres i den løbende tekst, omgivet af anførselstegn. Længere citater angives som en separat tekstblok uden citationstegn, men med indrykning. I begge tilfælde afsluttes citatet med en kildehenvisning.

Et citat er som sagt en nøjagtig gengivelse – også selvom der er kommafejl eller stavefejl i originalteksten (skulle der være fejl i den passage, du citerer fra, kan du vælge at bruge [sic], som betegner, at du er opmærksom på fejlen). Du kan dog ændre citatets begyndelsesbogstav til stort eller småt, og dets afsluttende punktum eller komma, så det passer til den kontekst, du anbringer det i. Alle andre ændringer, du måtte foretage, skal tydeligt markeres. Udeladelser markeres med tre punktummer med mellemrum før, efter og imellem. Udeladelser i starten eller slutningen af et citat kræver normalt ikke tre punktummer. Eventuelle tilføjede ord eller udeladelse/tilføjelse af fremhævelser angives i kantede parenteser.

Eksempel (bemærk: teksten skal være indrykket, selv om den ikke er det i eksemplet herunder):

Citater skal være få og velvalgte. . . . Det afgørende ved et citat er som sagt at det bliver brugt til noget. Din tekst hvori citatet bruges, skal jo have sit eget formål eller budskab, ikke bare fremlægge hvad andre har sagt. . . . Skal man fx sammenligne to tekster, så skal man ikke bare citere en række passager fra hver, men sige noget om forholdet mellem dem. (Rienecker & Jørgensen, 2001, s. 192)