APA Style

APA Style

På Kommunikation og Digitale Medier er det besluttet, at projekter skal udarbejdes efter APA Style, som er beskrevet på www.apastyle.org. APA Style udstikker retningslinjer for udformning af litteraturliste og henvisninger i teksten og i det hele taget for måden, man skriver akademiske artikler på, f.eks. hvordan man udformer titel, abstract, indsætter citationer i teksten samt indsætter billeder og figurer m.m.m. 

APA udvikles løbende, blandt andet fordi der kommer nye typer tekster til (fx hjemmesider) og findes derfor i flere versioner. Det anbefales at benytte den seneste udgave af APA.

Der er mange regler for APA Style. På AUB kan du låne en bog, hvor det fulde APA format er beskrevet:

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington. D.C. : Author.

Se også: