Faglig vejledning

Faglig vejledning

Alle projektgrupper får tildelt en faglig vejleder. Det er denne vejleder, der hjælper jer undervejs i jeres projektproces, ligesom det er denne vejleder, der tager jer op til eksamen. Helt konkret kan I bruge vejleder til at få feedback på det, I skriver, og I kan diskutere jeres idéer, teorivalg og så videre, så I er sikre på, at I er på rette vej.

Samarbejdet med vejleder er derfor rigtig vigtigt, og derfor kan det være en god idé at udforme en kontrakt til samarbejdet med vejleder, ligesom I udarbejder en samarbejdskontrakt internt i gruppen.

I forhold til samarbejdskontrakt med vejleder er det vigtigt, at du og din gruppe sammen med vejleder drøfter, hvordan vejledningen skal forløbe og hvilke præmisser for vejledningen, der samarbejdes ud fra. Det kan også være en god idé allerede på jeres første vejledningsmøde at planlægge de resterende vejledningsmøder for jeres semester, så de er fordelt ud over hele semestret. På den måde får I nogle deadlines lagt ind, og det kan være med til at gøre planlægningen af jeres arbejdsproces lidt nemmere. Studienævnet og Studenterrådet har lavet nogle retningslinjer for vejlederkontrakten, som I kan hente inspiration i.

De fleste oplever det at få vejledning fra en vejleder på universitetet som markant anderledes end den form for vejledning, de tidligere har fået på deres ungdomsuddannelse. Det er vigtigt at huske, at det er dig og din gruppe, der er ansvarlige for processen og projektet. Det betyder, at det er dig og din gruppe – og ikke vejleder – der styrer forløbet.

Vejlederen kan bedst betragtes som en person uden for gruppen, som er med på ’sidelinjen’, og som vil gruppen det bedste. Jeres vejleder vil aldrig give jer direkte anvisninger til, hvad I i gruppen skal og ikke skal. Dette kan være svært at vænne sig til som ny studerende, hvor man af og til kan hige efter ja/nej svar. Det er gruppen selv, der træffer beslutninger og ligeledes gruppen selv, der står til ansvar for disse.

I forhold til at få vejledning er det også vigtigt, at du og din gruppe er i stand til at anvende vejleders feedback. Det er også vigtigt at huske, at vejleder kun kan vejlede ud fra det materiale, I fremsender til denne. Det er derfor vigtigt, at I som gruppe bruger jeres begrænsede antal vejledningstimer fornuftigt. Det gør I fx ved at forberede jeres vejledermøder grundigt. Her kan det være en god idé at:

  • Fremsende materiale til vejleder i god tid inden møderne.
  • Have en klar disposition forberedt til hvert møde. I kan evt. fremsende denne til vejleder inden mødet.
  • Fremsend evt. de spørgsmål, I ønsker uddybende svar på, inden mødet - eller hav dem i hvert fald formuleret klart.
  • Aftal hvem i gruppen der er referent på mødet, eller optag mødet på diktafon, hvis vejleder er indforstået med dette. Det vigtige er, at I kan huske vejlederens pointer, så I kan inddrage det i projektarbejdet.
  • Tag vejleders råd til efterretning. Det vil sige, at I hverken skal følge dem blindt eller afvise dem uden refleksion. Det er jeres projekt og det er jer der får karakter - ikke vejleder.

Læs mere om faglig vejledning.