Udsættelse af afleveringsfristen for projekt

Udsættelse af afleveringsfristen

Der gives generelt ikke udsættelse. Hvis du eller din gruppe af den ene eller anden årsag ikke kan overholde den fastsatte deadline for aflevering af en opgave eller et projekt dumper du/I den pågældende opgave eller projekt. Alternativt kan du/I afmelde dig/jer eksamen senest tre arbejdsdage før afleveringsfristen/eksamensdatoen.

Som med de fleste andre praksisser, kan Studienævnet også dispensere fra praksissen om ikke at give udsættelse. Læs mere om reglerne for dispensation her. Dette gælder dog ikke for specialer