Det er ikke muligt at få udsat sit speciale

Det er ikke muligt at få udsat sit speciale

Det er ikke muligt at få udsat sit speciale. Det vil sige, at hvis du ikke afleverer til den aftalte frist, er du i princippet dumpet og du har brugt 1 ud af 3 eksamensforsøg. Hvis det sker, skal du i samarbejde med din vejleder sende en ændret problemformulering til sekretæren Pia Knudsen, som så giver dig tre måneder ekstra til at få skrevet specialet færdigt. Problemformuleringen skal ikke være helt ny, men blot med en tilføjelse eller justering, som kan retfærdiggøre den ekstra tid.

Regler for specialeskrivning på kommunikation og digitale medier

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet