Rekvirenter og samarbejdspartnere

Rekvirenter og samarbejdspartnere

Når du skriver projekt på Kommunikation og Digitale Medier, er det meget almindeligt at indgå et samarbejde med en virksomhed, organisation eller privatperson om at indsamle nyttig viden. Det kan f.eks. være, at der er en virksomhed, der arbejder med lige præcis dét, du gerne vil skrive projekt om. I det tilfælde kan det være givtigt, både for dig og for virksomheden, hvis I indgår en aftale om samarbejde.

For dig vil det for det første betyde, at du får en rigtig case, som du kan binde dine teorier op på. For det andet vil du få nogle kontakter til både organisationer og erhvervsliv. For det tredje vil du få en fornemmelse af, hvad det er for nogle problemstillinger, erhvervsliv og organisationer står over for lige nu. For det fjerde vil det betyde, at du kan indsamle noget nyt og relevant empiri, det vil sige noget data af den ene eller anden slags, som du kan arbejde videnskabeligt med i dit projekt. Empiri kan f.eks. være interviews, fokusgrupper eller deltagende observation.

For virksomheden kan det betyde, at de får nye perspektiver på deres arbejde. Som studerende har du fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rør sig inden for kommunikations-­ og informationsfeltet, og derfor vil du ret hurtigt opleve – måske allerede på 2. semester – at du har noget at tilbyde en virksomhed.

I nogle tilfælde er det virksomheden selv, der kontakter AAU, fordi de har et bestemt problem, de gerne vil have undersøgt. I så fald laver virksomheden et opslag og ligger det i AAU’s projektbank. Så hvis du mangler lidt inspiration til dit projektemne, kan du altid kigge i jobbanken og se, om der er noget relevant for dig. Husk, at det skal passe ind under din temaramme for semestret. Ellers, hvis du selv har en idé til et samarbejde, kan du også prøve selv at tage kontakt til virksomheder. I så fald er det dog en god idé, at du lige spørger din vejleder til råds først. 

Mange oplever, at samarbejde med en rekvirent er givende og spændende, og at det er med til at gøre, at projektet virkelig bliver brugt til noget. Husk dog, at jeres projekt til enhver tid skal leve op til universitets krav, så I skal ikke udelukkende tænke på at tilpasse jer jeres rekvirent. De må også være indforståede med at skulle tilpasse sig jer. Dette kan I overveje at formulere i en samarbejdsaftale, som både I og virksomheden godkender.

Fortrolighed

Nogle rekvirenter vil gerne have, at de informationer, de giver jer til projektet, ikke kommer videre til tredje parter. I så fald kan I vælge at gøre jeres projekt fortroligt. Det betyder, at det kun er jer i gruppen, jeres vejleder og censor og jeres rekvirent, der må se projektet. Find skabelon til fortrolighedserklæring på Moodle (kræver login). Underskriv aldrig andre erklæringer eller samarbejdsaftaler uden først at have rådført jer med gruppens vejleder, da der kan være klausuler som begrænser jeres mulighed for at gå til eksamen eller senere tage jobs i konkurrerende virksomheder. Vær også opmærksom på, at I ikke med jeres underskrift kan forpligte hverken vejleder/eksaminator eller censor. Vejleder/eksaminator og censor er under alle omstændigheder pålagt at behandle jeres projekt fortroligt, hvis det tydeligt er markeret, at det er fortroligt. Det er helt fint at gøre et projekt fortroligt, og nogle gange kan det være direkte nødvendigt for at indgå et samarbejde med den ønskede rekvirent. Men overvej alligevel en ekstra gang, om det er det rigtige at gøre, for det betyder, at projektet ikke kan læses af andre, og at det dermed ikke kan være del af den forskning og udvikling, der sker på kommunikation og digitale medier. I mange tilfælde kan det fx være tilstrækkeligt for virksomheden, at de anonymiseres, hvilket fx kan gøres ved at bruge pseudonymer i stedet for de faktiske navne på både virksomhed og ansatte.

Studerendes projekt- og specialeopgaver skal ikke anmeldes til datatilsynet, når den eller de personer, som registreres, udtrykkeligt har givet samtykke. Se Datatilsynets krav til studerende.

Kontraktenheden på Aalborg Universitet har udarbejdet en standardaftale om hemmeligholdelsesaftale af studenterprojekt. På siden kan du også læse om dine rettigheder som studerende, når du indgår i et projektsamarbejde.

Se også