Antal gruppemedlemer

Antal gruppemedlemer

På Kommunikation og Digitale Medier er det typiske antal studerende i en projektgruppe fire–seks personer. Der kan dog også være grupper med færre personer. Formelt må der dog maksimum være seks studerende pr. gruppe. Hvis en gruppe overstiger dette antal, skal der søges om dispensation ved studienævnet.

Som studerende kan du også vælge at udarbejde semesterprojektet individuelt. Der er dog flere ting du bør overveje, hvis du gerne vil skrive et projekt alene. Det betyder, at du mister de fordele, der hører til gruppearbejdet. Du skal selv stå for det hele, du har ikke nogen at sparre med, og du har færre sider at skrive på.

Hvis du skriver projektet alene, må du normalt maksimum skrive 30 sider. Når man skriver i en gruppe, er der 20 sider pr. studerende. Overvej derfor også, om du har plads og udfordring nok til virkelig at gå i dybden med dit emne, hvis du skriver alene eller i topersonersgruppe.

Endelig er der en overvejelse i forhold til vejledningsressourcer. Hver studerende har 12 vejledningstimer pr. semester (13 på 1. semester), og det er inklusiv den tid, vejlederen bruger som eksaminator ved din mundtlige eksamen i projektet. Dette timeantal inkluderer også vejlederens forberedelse til møder, svar på e-mails, etc.

Hvis du af personlige grunde gerne vil gennemføre et semester alene, men ikke helt ved hvad du skal gøre, er du velkommen til at tage en snak med studievejledningen om hvad, hvordan og hvorfor.