Valg af projektemne

Valg af emne

Når I som gruppe har fundet sammen om et emne, skal I skrive en kort synopsis, der beskriver jeres projekt. Disse synopser bruger ankerlærerne til at tilknytte en faglig vejleder til hver af projektgrupperne.

Jeres emne er udgangspunktet for hele jeres projekt. I sig selv kan emnet dog godt være for bredt, og derfor skal I afgrænse emnet, hvilket I gør ved at lave en problemformulering.

Når I skal formulere en problemformulering, er det vigtigt, at I som gruppe holder fast i jeres umiddelbare undren eller nysgerrighed i forhold til emnet. Derudover er det en god idé at få indsamlet og læst litteratur om emnet, både så I kan opnå en generel baggrundsviden, og så I kan finde frem til flere interessante spørgsmål inden for jeres emne. Ofte vil man opleve, at der pludselig er mange ting, der kunne være interessante at undersøge inden for et emne, og derfor kan det også nogle gange være nødvendigt at justere sin problemformulering undervejs i processen. Dette er okay at gøre, men husk at hele jeres projekt skal passe til den problemformulering, I ender ud med, således at projektet til sidst kan besvare denne.

Husk også løbende at forhold jeres emne til semestrets temaramme. Ved at tage udgangspunkt i temarammen kan I argumentere for, at jeres valg af emne hjælper jer til at opnå læringsmålene for semestret. Både temaramme og læringsmål for de enkelte semestre finder I i studieordningen.