AAU logo

Undervisningsform

Undervisningsform

Når du er studerende på kommunikation og digitale medier, vil du støde på flere forskellige undervisnings- og studieformer. De primære er forelæsninger og problemorienteret projektarbejde, men du vil også komme til at opleve workshops, øvelser og andre former for undervisning. Der findes også kurser, som ikke direkte 'tæller med' i din uddannelse. Det er kurser, du tager, fordi du synes, det er interssant, men det er altså ikke noget, du skal. De kurser kaldes frie studieaktiviteter.

Kurser, forelæsninger og workshops

Et kursus består af nogle forelæsninger og øvelser/workshops, som handler om et bestemt emneområde. På hvert semester vil du have flere kurser, som alle passer under semestrets temaramme. Kurserne er en kombination af teoretiske og praktiske læringsformer. Den teoretiske del består af forelæsninger, mens den praktiske del består af øvelser og workshops.

Når du er til forelæsning, vil du opleve, at kommunikationen ofte foregår envejs. Kursusholderen fortæller, mens du tager noter, og det er derfor begrænset, hvor meget diskussion i tilknytning til de emner, der forelæses over, der er plads til – særligt på de store hold. Sådan er det, når der sidder op til 200 studerende og lytter til én kursusholder. Kursusholden vil dog ofte opfordre de studerende til at deltage aktivt med spørgsmål og kommentarer – især på de mindre hold. Derfor vil du også opleve forelæsningsformen som varierende afhængigt af emnet, kursusholderen og antallet af studerende.

Mulighederne for at få det optimale ud af en forelæsning kan opdeles i forberedelse, deltagelse og opfølgning. Til forberedelsen hører, at du som studerende på forhånd orienterer dig i det materiale eller emneområde, der forelæses om. Ofte vil der være en vejledende angivelse af litteratur i tilknytning til den enkelte forelæsning, og det er altid en rigtig god idé at læse denne litteratur – helst enten inden forelæsningen, men også gerne efter – i forbindelse med projektarbejdet.

Under forelæsningen er det en god idé at tage noter. Først og fremmest kan du derved fastholde nogle vigtige bidrag til din læreproces, som ellers ville gå tabt. I mange tilfælde skal du bruge dine noter senere på semestret og i din uddannelse i det hele taget, fx ved projektarbejde eller eksamensforberedelse. Det kan godt kræve lidt tilvænning at ”gå til forelæsninger”, og du vil sikkert også opleve, at du med tiden bliver bedre til at tage noter.

Hovedparten af forelæsningerne er korte forløb på et par timer, hvortil der ofte er koblet øvelser eller workshops. Her får du som studerende mulighed for at arbejde mere praktisk med de emner, I har hørt om til forelæsningerne. En fordel ved dette er, at I bliver delt ud i mindre grupper og dermed får bedre mulighed for at ’røre ved’ teorierne og stille spørgsmål til dem.

Frie studieaktiviteter

Ud over de obligatoriske kurser udbyder Studienævnet hvert semester et mindre antal kurser i frie studieaktiviteter. De er typisk korte, koncentrerede værkstedskurser i fx programmering. Disse kurser er frivillige, og de annonceres på Moodle. Bemærk, at tilmelding er påkrævet. Hvis du løser opgaverne på et af disse kurser tilfredsstillende, får du et officielt diplom, som du kan vedlægge dit eksamensbevis.

PROJEKTARBEJDE

Aalborg Universitet er kendetegnet ved, at en stor del af de studerendes læring sker gennem projektarbejde. Det er det, vi kalder problembaseret projektarbejde – Problembaseret læring (PBL) eller Aalborgmodellen, hvilket som udgangspunkt foregår i grupper. På kommunikation og digitale medier er der projektarbejde hvert semester. Det betyder, at du i begyndelsen af hvert semester går sammen med andre medstuderende i en gruppe om at udarbejde et semesterprojekt, der er baseret på et problem, eller noget I undrer jer over, og som hører under jeres temaramme. Læs mere om projektarbejdet.