AAU logo

Semestrenes temarammer

Temaramme

På Aalborg Universitet er alle uddannelserne, herunder kommunikation og digitale medier, opbygget i semestre. Ét studieår består af to semestre, og hvert semester har sin egen temaramme. En temaramme dækker logisk nok over 'temaet' for semestret. På hvert semester er der altså en ramme for, hvad du skal lære, hvilke kurser du skal have, hvilke eksamener du skal til og så videre. På 1. semester er temarammen eksempelvis ”Kommunikationsprodukter”. Det betyder, at kommunikationsprodukter er fokus og arbejdsområde for dine kurser og for dit projektarbejde på dette semester.

Du kan læse om temarammerne i studieordningen for din uddannelse. Se liste over uddannelser og studieordninger.