AAU logo

Kommunikation og digitale mediers studieordninger

Hvad er en studieordning, og hvad skal man bruge den til?

For at sikre, at de enkelte semestre er relevante, og at din uddannelse som helhed har det rigtige indhold og hænger sammen, er alle universitetsuddannelser bygget op omkring en studieordning. Studieordningen er så at sige det juridiske grundlag for din uddannelse, og det er heri, du finder alle bestemmelser om semestrenes læringsmål samt indhold i kurser, projektarbejder og eksamener.

Studieordningen er vigtig for dig som studerende, fordi den fortæller dig, hvad du skal lære på de enkelte semestre og hvordan. Du kan betragte studieordningen som en beskrivelse af, hvad der forventes af dig som studerende, og samtidig kan du bruge den til at afstemme dine egne forventninger til, hvad din uddannelse skal give dig. For at du får mest muligt ud af din uddannelse, er det altså dit ansvar altid at holde dig orienteret om målene for dit semester. Det forventes derfor af dig, at du på hvert semester sætter dig ind i din studieordning, også selvom du får en mundtlig introduktion til semestret.

Der findes én studieordning for bacheloruddannelsen og en studieordning for hver af kandidatuddannelserne.

Studieordningerne bliver revideret engang imellem. Derfor kan det ske, at der på samme tid er flere studieordninger for samme uddannelse. Du vil dog altid kun høre under én studieordning. Det vil altid fremgå af semesterbeskrivelsen for dit semester hvilken studieordning, der er gældende for dig. Semesterbeskrivelsen er altid at finde i Mooodle.

Studieordningen kan virke meget lang og kompliceret, men frygt ej. Faktisk er det meget ligetil, når først du lige fanger studieordningsrytmen. Fx kan du læse om din uddannelses semestre, mål, moduler og prøver, og du kan finde uddybende beskrivelser af kursernes indhold og afløsningsformer (en afløsning kan i nogle kurser erstatte en eksamen, fx ved at du løser nogle opgaver i løbet af kurset på tilfredsstillende vis). Derudover står der i studieordningen sort på hvidt, hvilke færdigheder og kompetencer du skal have ud af de forskellige kurser. Derfor er studieordningen altid et godt sted at starte, hvis du har tvivl omkring et kursus eller dit næste semester.

Studieordningen udarbejdes af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier.

Se liste over uddannelser og studieordninger her