AAU logo

Litteratur, bøger og kompendier

Litteratur, bøger og kompendier

Når du er studerende på kommunikation og digitale medier, fungerer det hele nok lidt anderledes, end du er vant til fra din ungdomsuddannelse. Fx skal du selv købe eller låne dine bøger – hvert semester. På samme måde skal du selv tilmelde dig dine eksamener, undtagen på 1. og 2. semester, hvor du bliver tilmeldt automatisk.

Det er dit eget ansvar, at anskaffe dig de bøger du skal bruge. Hvert semester får du nogle forslag til litteratur, du bør læse som forberedelse til kurserne. Samtidig får du også forslag til anden, sekundær læsning. Sekundær læsning forstås her som litteratur, du selv vælger at læse, fordi du finder et emne særligt interessant og gerne vil fordybe dig lidt mere i det. Det er væsentligt for dig, at inkludere sekundær litteratur i dit studium – på den måde er du også med til at skabe din egen faglige profil og tilegne dig den viden, du har brug for fx i forbindelse med dine semesterprojekter.

Det er altid din egen beslutning, om du vil anskaffe alle de foreslåede bøger, eller om du vil sortere nogen af dem fra. Du kan vælge at låne bøgerne på biblioteket eller at købe dem – husk at de også kan købes brugt.

På nogle semestre bliver der også lavet kompendier til dig. Det betyder, at dine kursusholdere har udvalgt tekster fra forskellige bøger og sat dem sammen til dig, hvilket gør det både nemmere og billigere. Kompendier kan købes ved studiesekretærerne eller ved FACTUM BOOKS. På AAU CPH sælges kompendierne kun i Boghandlen eller online hos FACTUM BOOKS. På Moodle kan du finde info om, hvilke kompendier der bliver lavet til dit semester, og hvor de kan anskaffes. 

På Aalborg Universitet er det desuden blevet besluttet, at elektronisk litteraturdeling skal være en mulighed på lige fod med grundbøger og kompendier. Dette betyder, at nogle kurser ikke længere benytter trykte kompendier, men at du i stedet kan finde din litteratur elektronisk.

Du kan læse mere om kommunikation og digitale mediers regler for kursuslitteratur her – både trykte kompendier og elektronisk litteraturdeling.

Du kan ikke regne med, at din litteraturliste ligger klar inden studiestart. På samme måde kan du ikke regne med, at de bøger, du skal købe på dit 1. semester, er de samme, som dem det sidste 1. semester skulle købe. Litteraturlisterne ændrer sig alt efter, hvem der er undervisere og ankerlærere på semestret. Og de sammensætter dem, så hurtigt de kan. I december og august vil du dog kunne finde en kort semesterbeskrivelse og titlerne på to-fire grundbøger på Moodle.