AAU logo

Studiets forventninger og informationer til dig

Studiets forventninger og informationer til dig

Studiet forventer, at du som studerende selv holder dig orienteret, opdateret og informeret om alle informationer og oplysninger vedrørende dit semester og din uddannelse generelt.

Dette gør du først og fremmest via Moodle, som er kommunikation og digitale mediers interne kommunikations- og informationssystem og via din personlige AAU mail. Desuden er det en god ide, at du holder dig opdateret her på hjemmesiderne. Derudover er det dit eget ansvar at blive meldt til eksamen via STADS i rette tid (dette sker dog automatisk på 1. og 2. semester). Fristerne for eksamenstilmelding bliver meldt ud på Moodle.

Det forventes desuden af dig, at du overholder alle frister, og at du altid er orienteret om, hvad der står i din studieordning. Du vil selvfølgelig have en masse spørgsmål undervejs i dit studie, og der er altid hjælp at hente, men husk at lede efter svar selv inden du spørger. Det er sådan noget, vi skal kunne, når vi går på et informations- og kommunikationsstudie.

Udover at du har ansvar for din egen læring, forventer studiet også af dig, at du deltager i semesterevalueringerne – både de mundtlige og de skriftlige – og på den måde er med til at optimere studiet mest muligt til gavn for kommende studerende. De skriftlige evalueringer bliver sendt ud til din AAU mail ved slutningen af hvert semester. Bemærk desuden, at studiet udelukkende anvender din AAU mail – du får altså ikke noget tilsendt din private mail fra AAU.

Studiet er et fuldtidsstudium. Det betyder, at du kan forvente at skulle arbejde med kursusforberedelse, læsning, øvelser, projektarbejde og deltage i workshops 37 timer om ugen. Al din kursus- og eksamensaktivitet udløser et givent antal ECTS- point. ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givent kursus- eller projektmodul er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad men udelukkende arbejdsbelastning. For ét ECTS point ligger der 27 arbejdstimer, som du skal indløse. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der kan tjekke, om du faktisk gør, men det giver dig en indikation på, hvor meget arbejde der forventes af dig.