Merit og udenlandsophold

Hvordan søger jeg merit i forhold til udlandsophold?

En meritansøgning til et semester i udlandet er ikke spor anderledes end en normal meritansøgning. Det er stadig den faglige argumentation, der er i fokus. Det vil sige, at du skal finde kurser, der enten giver dig samme viden, færdigheder eller kompetencer, som du ville få på det semester som du ønsker merit fra. Det vigtige er dog, at der er ækvivalens i mellem de ECTS-point du søger merit for og tager det andet sted. Derudover kan du, hvis du søger til udlandet på din kandidatuddannelse kun få merit fra andre fag på kandidatniveau. Der er udarbejdet et internt meritansøgningsskema for studerende på Kommunikation og Digitale Medier, som du kan finde her