StudenterRådet for kommunikation og digitale medier

StudenterRådet for kommunikation og digitale medier

StudenterRådets formål er primært at vurdere og behandle aktuelle faglige/sociale temaer fra de forskellige semestre og derefter bringe dem videre til Studienævnet. Dermed fungerer rådet som et samlet talerør for hele Kommunikation og Digitale Medier og relevante kandidatuddannelser.

StudenterRådet har som medlemmer alle forpersoner for de enkelte semesterråd, studenterrepræsentanter fra øvrige råd og udvalg samt studenterstudievejledere under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier (SN-KDM).

Derudover har alle som er registreret som studerende på uddannelser under SN-KDM mulighed for at være en del af rådet.

Er du interesseret i at være en del af StudenterRådet, eller har du spørgsmål eller punkter du gerne vil have StudenterRådet tager op, kan du kontakte StudenterRådets forperson (Emil Grønlund Sørensen)

Læs mere om StudenterRådet for Kommunikation og Digitale Medier