Karakterer og ECTS-point

Karakterer og ECTS-point

Alle eksamener på Kommunikation og Digitale Medier bliver enten bedømt med en karakter fra 7-trinsskalaen eller med et bestået (B)/ikke bestået (I). Du kan finde dine karakterer i STADS. Udover at du får en karakter til dine eksamener, giver dit kursus og eksamensaktivitet også et givent antal ECTS-point.

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givent kursus- eller projektmodul er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad men udelukkende arbejdsbelastning. 

Pointsystemet angiver, hvor stor en samlet arbejdsindsats - målt i tid - der skal til for at gennemføre et givent kursus. For ét ECTS point ligger der 27,5 arbejdstimer, som du skal indløse. Hvert semester på universitetet udløser i alt 30 ECTS-point. Disse 30 ECTS-­point er fordelt ud på dine forskellige aktiviteter. Eksempelvis giver dit projektmodul som regel 20 ECTS-­point, og så har du måske et par kurser, der hver især giver fem ECTS-­point. Når du engang færdiggør din bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier, skal du altså i alt have 180 ECTS-­point.

ECTS-­point har også noget at skulle have sagt i forhold til dit gennemsnit. En karakter i et forløb, der giver 20 ECTS-point, vejer nemlig mere end en karakter i et kursus, der giver 5 ECTS-­point. Derfor kan du ikke selv udregne dit gennemsnit – det bliver udregnet for dig, og kommer til at stå på dit eksamensbevis som dit 'vægtede gennemsnit'.