Gruppeeksamen

Gruppeeksamen

Procedure til gruppeeksamen

Som grundprocedure er forløbet sådan, at gruppen ved starten af eksaminationen med fordel kan fremlægge et skriftligt udkast til struktur for eksamensforløbet.

1) I begyndelsen af eksaminationen skal I aftale med eksaminator og censor, om I ønsker at få meddelt bedømmelsen individuelt eller samlet. Udgangspunktet er, at den gives samlet. Vælger I alligevel at få karaktererne individuelt, kan I gå ud fra, at det udelukkende er karakteren, I får i enerum, mens begrundelse og feedback af projektet gives samlet. Dette for at få mest muligt ud af tiden, så I kan nå at få et par gode råd med på vejen. Eksaminator og censor har i sådanne tilfælde tavshedspligt, dvs., at de ikke må oplyse, hvilke karakterer der er givet til hvem. Begrundelse og feedback kan derfor også kun foregå på et mere overordnet niveau.

2) Mundtlige oplæg – der afsættes ca. 5 minutter til hvert gruppemedlem til mundtligt oplæg.

Det er fornuftigt at liste emnerne på oplæggene inklusiv navne på udkastet til struktur. Det er en god ide, at I giver plads til forståelsesspørgsmål undervejs eller efter hvert oplæg. Som gruppe kan I foreslå, om I ønsker diskussion efter fx to eller tre oplæg, eller en diskussion efter alle oplæg er holdt. Det kommer bl.a. an på, hvor mange personer I er i gruppen. Det er en god ide med navneskilte, og at I selv medbringer vand og måske kaffe til eget behov.

3) Efter mundtlige oplæg og diskussion heraf foregår den øvrige diskussion på baggrund af projektet.
Det er vejleders/eksaminators opgave som ordstyrer at sørge for, at alle gruppemedlemmer kommer til orde, men som studerende bør I også selv medvirke til en fornuftig og retfærdig fordeling af ordet. I diskussionen har man mulighed for at komme dybt i faglige problemstillinger, og det giver erfaringsmæssigt et godt grundlag for en retfærdig bedømmelse. Samtidig vil der under det mest optimale forløb være tale om et ekstra lærings-loop både for gruppen og for eksaminator og censor.

Som en del af eksamensforberedelsen er det en god idé, at I taler om i gruppen, hvordan I hver især har det med at gå til eksamen, hvordan I kan tage hensyn til hinandens styrker og svagheder, og hvordan I i fællesskab kan sørge for, at alle kommer til orde.

Kort pause under eksamensforløbet er tilladt – det er i så fald eksaminator og censor, der administrerer dette.Se eksempel på en mundtlig eksamen i filmen nedenunder:

 

Forholdet mellem projektrapport og eksamenspræstation


Gruppeeksamen som projekteksamensform betyder, at projekteksamenerne på kommunikation og digitale medier er tilrettelagt som mundtlige prøver baseret på et skriftligt arbejde. Det betyder, at såvel projektrapporten som det mundtlige bidrag har stor betydning ift. bedømmelse og karaktergivning.

Med rapporten viser I som gruppe, hvad I ved, hvad I kan, og hvilket fagområde I har fordybet jer mest i. Derfor giver rapporten censor og eksaminator grundlag for at vurdere, på hvilket niveau og hvilke områder spørgsmålene skal starte. En god rapport gør således, at eksaminator og censor kan starte med at spørge relativt præcist på et højt niveau. En mindre god rapport tvinger eksaminator og censor til at være meget mere søgende i forhold til både niveau og fagområde med spørgsmålene i eksaminationens første del, og det vil være længere før spørgsmålene vil passe præcist til niveauet hos de enkelte gruppemedlemmer.

 

regler for afvikling af gruppeprøver/projekteksamen