Eksamensoplæg

Eksamensoplæg

Der afsættes ca. 5 minutter til hvert gruppemedlem til mundtligt oplæg, men tjek altid lige med vejleder inden projektaflevering – der kan være forskel på, hvor lang tid man får, alt efter hvilken eksamen der er tale om.

Det kan være en god idé, at I taler sammen i gruppen om, hvordan I skal strukturere jeres oplæg, og I kan evt. også tale sammen om indholdet i dem. Det er selvfølgelig tilladt, at der er flere gruppemedlemmer, der holder oplæg om det samme, men det kan også være en god idé, hvis I skaber en rød tråd i jeres oplæg, så I tilsammen kommer omkring det, I mener er relevant, og som samlet set kan hæve niveauet ift. jeres projekt. Hvis I vælger (mere eller mindre) at udarbejde jeres oplæg i fællesskab, så husk, at det er vigtigt, at alle oplæg er stærke. Dvs., at der f.eks. ikke må være én, der står tilbage med det ’kedelige’ oplæg. Sørg for, at alle oplæg bidrager med noget nyt ift. projektet, og at alle gruppemedlemmer er tilfredse og fortrolige med deres oplæg.

Det er overordnet set en god idé at se eksamensoplægget som en forlængelse af jeres projektarbejde; har I fundet nogle fejl eller mangler, kan I her få en mulighed for at rette op på dem, eller har I fået en god idé til, hvad I også kunne have gjort, får I her muligheden for at fremlægge den.


Husk, at oplægget ikke skal være en gengivelse af det, I har skrevet i projektet. Med oplægget har I mulighed for at vise, at I kan noget mere, så lad ikke den chance forpasse ved at gentage, hvad eksaminator/vejleder og censor allerede har læst. Det er desuden en god idé at spørge vejleder, hvad han/hun synes er en god idé til oplæg. Nogle vejledere foretrækker videre refleksion, andre foretrækker kritik af det skrevne. I må dog ikke have kontakt med jeres vejleder mellem aflevering af projektet og selve eksamen, så sørg for at få snakket sammen inden aflevering.Husk, at den mundtlige eksamen er en samtale, som er til din fordel. Her har du chancen for at fortælle om dit projekt, som du om nogen er ekspert i, og du kan uddybe og forklare, hvad I har ment og tænkt. Husk også, at vejleder og censor ikke vil dig noget ondt. Selvom det kan virke som en skræmmende situation, så er de faktisk bare to mennesker, som har en faglig interesse i det arbejde, du har lavet.